Mira
SAAF:s variabelsektions variabeldatabas SVO (Svenska VariabelObservationer) erbjuder:
  • Funktioner för att rapportera in nya observationer.
  • Ett arkiv över äldre svenska observationer av variabla stjärnor.
  • Information om variabla stjärnor. T.ex finns hela GCVS4 i sökbart skick.
  • Möjlighet att söka och exportera ut obsar.
  • Skapa ljuskurvor och fasdiagram för valfri stjärna och period.
  • Möjlighet att exportera obsar i AAVSO:S och AFOEV:s filformat för vidarerapportering.
Arkivet i SVO innehåller observationer främst gjorda av amatörastronomer. Perioden fram till ca. 1970 är sporadiskt täckt och många observationer gjorda under denna period saknas. Perioden från ca. 1970 och framåt är mer vältäckt med de flesta observationer gjorda i SUAA:s och SAAF:s regi registrerade. Arkivet innehåller också en del observationer gjorda av astronomer som Pehr Wilhelm Wargentin, Nils Dunér, Karl Bohlin och Gunnar Larsson-Leander. De flesta av de äldre observationerna har letats fram av Hans Bengtsson.

För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta Thomas Karlsson om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på diskussionsforumet Astronet.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång.Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2018-11-04.
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
5  omi Cet18    2018-12-20
6  R Leo29    2019-01-22
   R Tri25    2019-02-03
7  chi Cyg78    2018-12-25
   R UMa11    2019-02-15
   R Vir11    2019-02-26
   X Oph38    2019-03-05
8  V Oph0    2018-12-18
   S Her9    2019-01-30
   W Aql0    2019-02-03
   U Cyg16    2019-02-23
   RS Her12    2019-02-24
   S CMi10    2019-02-27
   R CMi12    2019-03-09
   R Gem16    2019-03-11
   T Cep35    2019-06-14
9  RS Vir0    2018-12-27
   S Del7    2019-01-14
   RU Her5    2019-01-14
   U Ari10    2019-01-18
   S Boo19    2019-01-19
   X Hya0    2019-01-19
   R Ari15    2019-01-25
   V CMi6    2019-02-03
   CN Cyg3    2019-02-03
   T Gem18    2019-02-07
   RR Peg0    2019-02-10
   R Tau1    2019-02-14
   RR Lib0    2019-02-14
   X Psc0    2019-02-14
   Z Del2    2019-02-15
   RV Aql5    2019-02-15
   RR Oph0    2019-02-19
   Y Dra5    2019-02-19
   SY Her10    2019-02-22
   RT Lib0    2019-02-24
   RW And4    2019-02-27
   S Sex0    2019-03-01
   R Cam14    2019-03-06
   SS Oph0    2019-03-06
   X Gem4    2019-03-13
   U Cet0    2019-03-24
   R Oph1    2019-03-28
   W Cet0    2019-03-29
   S UMi10    2019-04-06
   T Ari8    2019-04-21
10  UV Aur14    2018-10-30
   U Per13    2018-11-24
   V Cnc12    2018-11-28
   RT Cyg25    2018-12-06
   S UMa37    2018-12-16
   UV Her0    2018-12-25
   RU UMa0    2018-12-26
   S Lac5    2018-12-27
   W Her3    2018-12-27
   T Her25    2019-01-04
   Z Boo1    2019-01-09
   BD Vul0    2019-01-11
   S Gem14    2019-01-11
   X Peg1    2019-01-20
   Y Mon0    2019-01-26
   BC Ser0    2019-01-29
   RY Cep2    2019-01-31
   AX Cep0    2019-02-02
   R Ori0    2019-02-03
   U And0    2019-02-05
   SX And0    2019-02-10
   V And5    2019-02-11
   RR Aur0    2019-02-13
   U Crt0    2019-02-15
   T CVn6    2019-02-22
   RU Aur1    2019-02-23
   S Cas5    2019-03-03
   T Del4    2019-03-03
   RV Dra0    2019-03-04
   SU Cam0    2019-03-06
   W CrB12    2019-03-16
   RZ Per0    2019-03-18
   Z Cyg15    2019-03-21
   R Cet3    2019-03-23
   T Peg0    2019-03-23
   R Vul13    2019-03-23
   U Vir0    2019-04-01
   V Cas17    2019-04-10
   VX Aur6    2019-04-13
   S Vir6    2019-04-25
   R Aql55    2019-05-05
   R Aur16    2019-06-23
   T Cas22    2019-08-16
11  V CrB42    2018-09-08
   W Cas16    2018-10-15
   T Cam3    2018-11-09
   TT Mon0    2018-12-08
   WX Cyg0    2018-12-09
   BG Cyg0    2018-12-20
   SX Cyg3    2018-12-24
   RR And0    2018-12-28
   RS UMa9    2019-01-02
   V Cam0    2019-01-04
   RT Her0    2019-01-06
   Z Cet2    2019-01-10
   RS Leo6    2019-02-01
   ST Lyr11    2019-02-12
   BU Cyg0    2019-02-19
   CU Cyg4    2019-02-20
   ST Sge1    2019-03-01
   UW And0    2019-03-10
   VZ Cas5    2019-03-11
   W Lyn2    2019-03-11
   T UMi0    2019-03-19
   LX Cyg0    2019-04-05
   V Mon0    2019-05-03
   BG And0    2019-05-07
   U Ori0    2019-05-11
   ZZ Gem3    2019-05-17
   T Sgr0    2019-05-26
Aktivitet
Totalt antal obsar: 194931

Obsar 2017: 12595
Obsar 2018: 7447
Obsar 2019: 1066

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
CH Cyg 2019-02-15 23:40  8.9 HGG
AF Cyg 2019-02-15 23:36  7.7 HGG
R CrB 2019-02-15 23:32  6.2 HGG
V0465 Cas 2019-02-15 21:24  6.9 HGG
del Cep 2019-02-15 21:21  3.6 HGG
miu Cep 2019-02-15 21:19  4.0 HGG
T Cep 2019-02-15 21:15  7.6 HGG
V CVn 2019-02-15 21:11  7.5 HGG
TX Dra 2019-02-15 21:09  7.9 HGG
V UMi 2019-02-15 21:06  8.1 HGG
RY UMa 2019-02-15 21:05  7.3 HGG
Z UMa 2019-02-15 21:04  6.6 HGG
R Leo 2019-02-15 21:00  5.5 HGG
Z UMa 2019-02-15 20:27  6.4 HOK
V0373 Cas 2019-02-15 18:30  5.8 URJ
rho Cas 2019-02-15 18:00  4.8 URJ
CM Cas 2019-02-13 19:01  17.313 WRT
CM Cas 2019-02-13 19:06  13.549 WRT
FU Cam 2019-02-13 19:10  13.47 WRT
FU Cam 2019-02-13 19:12  11.842 WRT
AP Per 2019-02-13 18:38  12.025 WRT
AP Per 2019-02-13 18:40  9.409 WRT
GG Tau 2019-02-13 18:43  12.241 WRT
GG Tau 2019-02-13 18:45  11.171 WRT
NSV16057 2019-02-13 18:43  11.9 WRT
NSV16057 2019-02-13 18:45  11.141 WRT
NSV16059 2019-02-13 18:43  12.376 WRT
NSV16059 2019-02-13 18:45  11.517 WRT
NSV01641 2019-02-13 18:43  14.001 WRT
NSV01641 2019-02-13 18:45  13.592 WRT
V0484 Tau 2019-02-13 18:43  14.491 WRT
V0484 Tau 2019-02-13 18:45  13.423 WRT
V0603 Per 2019-02-13 18:38  12.414 WRT
V0603 Per 2019-02-13 18:40  10.561 WRT
V0718 Tau 2019-02-13 18:43  13.949 WRT
V0718 Tau 2019-02-13 18:45  11.268 WRT
V1075 Tau 2019-02-13 18:43  12.1 WRT
V1075 Tau 2019-02-13 18:45  11.337 WRT
V1235 Tau 2019-02-13 18:43  10.961 WRT
V1235 Tau 2019-02-13 18:45  10.571 WRT
V1321 Tau 2019-02-13 18:43  13.724 WRT
V1321 Tau 2019-02-13 18:45  12.596 WRT
AL Boo 2019-02-12 03:48  12.55 HGG
AL Boo 2019-02-13 04:33  12.563 HGG
GK Per 2019-02-13 00:23  12.891 HGG
LD323 2019-02-12 19:52  11.776 HGG
V0603 Per 2019-02-13 00:27  12.513 HGG
BB Tau 2019-02-12 23:49  13.556 KTS
BB Tau 2019-02-12 23:49  9.272 KTS
BB Tau 2019-02-12 23:49  11.189 KTS