Mira
SAAF:s variabelsektions variabeldatabas SVO (Svenska VariabelObservationer) erbjuder:
  • Funktioner för att rapportera in nya observationer.
  • Ett arkiv över äldre svenska observationer av variabla stjärnor.
  • Information om variabla stjärnor. T.ex finns hela GCVS4 i sökbart skick.
  • Möjlighet att söka och exportera ut obsar.
  • Skapa ljuskurvor och fasdiagram för valfri stjärna och period.
  • Möjlighet att exportera obsar i AAVSO:S och AFOEV:s filformat för vidarerapportering.
Arkivet i SVO innehåller observationer främst gjorda av amatörastronomer. Perioden fram till ca. 1970 är sporadiskt täckt och många observationer gjorda under denna period saknas. Perioden från ca. 1970 och framåt är mer vältäckt med de flesta observationer gjorda i SUAA:s och SAAF:s regi registrerade. Arkivet innehåller också en del observationer gjorda av astronomer som Pehr Wilhelm Wargentin, Nils Dunér, Karl Bohlin och Gunnar Larsson-Leander. De flesta av de äldre observationerna har letats fram av Hans Bengtsson.

För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta Thomas Karlsson om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på diskussionsforumet Astronet.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång.Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2018-11-04.
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
5  omi Cet23    2018-12-20
7  chi Cyg106    2018-12-25
8  R Lep1    2018-09-07
   T UMa29    2018-10-26
   R Vul9    2018-11-07
   T Cam3    2018-11-09
   U Per13    2018-11-24
   V Cnc14    2018-11-28
   RT Cyg34    2018-12-06
   W Lyr51    2018-12-08
   S UMa40    2018-12-16
   R Leo30    2019-01-22
   X Oph38    2019-03-05
9  R Cas14    2018-07-08
   S CrB33    2018-08-16
   Z Oph0    2018-09-03
   V CrB41    2018-09-08
   R Sgr3    2018-09-23
   R CVn9    2018-09-24
   R Lyn2    2018-09-25
   R Vir10    2018-10-04
   R Boo20    2018-10-06
   W Cas17    2018-10-15
   U CMi1    2018-10-17
   SY Her13    2018-10-29
   RY Oph9    2018-10-29
   UV Aur8    2018-10-30
   R Her7    2018-11-01
   RR Aql0    2018-11-03
   Z Peg30    2018-11-04
   X Cet2    2018-11-05
   U Pup0    2018-11-22
   AS Her4    2018-11-25
   U Ser5    2018-11-29
   X Cam8    2018-11-30
   TT Mon0    2018-12-08
   X Aur6    2018-12-09
   U Cyg31    2019-02-23
10  R Aqr0    2018-06-21
   S Cep16    2018-06-28
   R Cnc0    2018-07-21
   R And22    2018-07-26
   R Aql59    2018-08-06
   S Ori0    2018-08-13
   U Her20    2018-08-14
   R Crv0    2018-09-07
   U UMi14    2018-09-08
   W Cnc2    2018-09-10
   S Hya5    2018-09-12
   T Hya0    2018-09-14
   SX Peg26    2018-09-18
   S Ser5    2018-09-19
   TU And21    2018-09-24
   R Lac0    2018-09-30
   V Gem0    2018-10-03
   R Cet8    2018-10-08
   U Lyr6    2018-10-12
   X Lep0    2018-10-13
   RU Oph0    2018-10-18
   X Aql11    2018-10-21
   RR Boo1    2018-10-27
   RR UMa3    2018-10-27
   V Dra2    2018-10-30
   V Tau2    2018-11-01
   TW Cyg0    2018-11-02
   U Dra1    2018-11-03
   RW Peg0    2018-11-06
   Y Vir0    2018-11-07
   SS Lyr0    2018-11-07
   AN Lyr10    2018-11-07
   AU Cyg5    2018-11-12
   RR Mon0    2018-11-12
   RT Oph6    2018-11-13
   DF Her0    2018-11-16
   RS Mon0    2018-12-01
   TY Cyg2    2018-12-05
   W Aur8    2018-12-07
   WX Cyg1    2018-12-09
   Y Cep1    2018-12-10
   RS Peg0    2018-12-10
   X Del6    2018-12-12
   RT Boo0    2018-12-15
   U Cas12    2018-12-19
   FF Cyg6    2018-12-20
   BG Cyg0    2018-12-20
   RS Vir0    2018-12-27
   S Lac0    2018-12-27
   W Her3    2018-12-27
   S Del6    2019-01-14
   S Her8    2019-01-30
   R Tri14    2019-02-03
   S CMi10    2019-02-27
11  RZ Peg10    2018-07-04
   T Dra2    2018-07-30
   R Dra17    2018-08-29
   SS Peg0    2018-09-12
   T And19    2018-09-15
   RT Cam0    2018-09-26
   SZ Cep0    2018-09-27
   R Per4    2018-09-28
   V Ori0    2018-10-02
   RU Aql1    2018-10-06
   Y Aqr0    2018-10-07
   X UMa0    2018-10-16
   Z Tau0    2018-10-25
   RV Peg1    2018-11-06
   RU Lyr0    2018-11-09
   YZ And0    2018-11-11
   RU Tau0    2018-11-16
   RX Del1    2018-11-17
   SW Cam0    2018-11-23
   UZ And2    2018-11-29
   V0369 Cyg0    2018-11-29
   AX And1    2018-11-30
   SS Cas4    2018-12-01
   DD Cyg6    2018-12-06
   UV Her0    2018-12-25
   RX Sgr0    2018-12-27
   RR And0    2018-12-28
   BD Vul0    2019-01-11
   RU Her7    2019-01-14
   S Boo18    2019-01-19
   X Hya0    2019-01-19
   T Gem11    2019-02-07
Aktivitet
Totalt antal obsar: 192996

Obsar 2016: 9776
Obsar 2017: 12595
Obsar 2018: 6578

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
V0742 Lyr 2018-11-07 20:51  12.451 KTS
AI Oph 2018-11-08 19:43  13.498 KTS
AM Dra 2018-11-08 21:34  15.777 KTS
BK Lyr 2018-11-07 20:36  15.942 KTS
CZ Her 2018-11-08 19:58  12.456 KTS
EQ Lyr 2018-11-08 20:07  16.099 KTS
OP Lyr 2018-11-07 20:30  <17.207 KTS
V0393 Her 2018-11-08 19:46  12.706 KTS
V1812 Cyg 2018-11-08 21:46  16.81 KTS
V1812 Cyg 2018-11-08 21:46  12.446 KTS
V1812 Cyg 2018-11-08 21:46  14.652 KTS
V1904 Cyg 2018-11-08 00:07  13.204 KTS
V2072 Cyg 2018-11-08 21:46  15.662 KTS
V2072 Cyg 2018-11-08 21:46  12.099 KTS
V2072 Cyg 2018-11-08 21:46  14.122 KTS
V0588 Lyr 2018-11-08 20:07  14.28 KTS
V0339 Del 2018-11-07 21:20  15.307 HGG
AU Gem 2018-11-14 08:29  12.903 KTS
CM Cas 2018-11-14 08:02  13.922 KTS
EH Gem 2018-11-14 08:26  15.698 KTS
FV Gem 2018-11-14 08:26  15.547 KTS
GK Per 2018-11-14 08:08  13.077 KTS
RT Tri 2018-11-14 08:05  15.296 KTS
SW Aur 2018-11-14 08:13  12.185 KTS
V0524 Cas 2018-11-14 07:59  15.291 KTS
V0961 Per 2018-11-14 08:13  13.221 KTS
VZ Tri 2018-11-14 08:05  12.405 KTS
YZ Cam 2018-11-14 08:19  10.363 KTS
IY Dra 2018-11-12 02:36  17.299 HGG
IZ Dra 2018-11-12 02:41  14.834 HGG
KM Dra 2018-11-12 02:46  15.137 HGG
DS Dra 2018-11-12 02:36  14.904 HGG
V0530 Cep 2018-11-07 01:02  11.913 HGG
DX Dra 2018-11-05 02:55  13.804 HGG
MO Dra 2018-11-05 02:55  13.032 HGG
NU Del 2018-11-05 02:14  14.293 HGG
WZ Del 2018-11-05 02:09  14.664 HGG
LD323 2018-11-07 00:06  11.92 HGG
SU Tau 2018-11-05 01:57  11.479 HGG
SU Tau 2018-11-06 05:12  11.497 HGG
V0339 Del 2018-11-04 22:23  15.313 HGG
V0464 Cep 2018-11-06 23:57  14.534 HGG
V0483 Aur 2018-11-05 03:32  12.603 HGG
V0603 Per 2018-11-06 05:37  14.072 HGG
YY Aur 2018-11-05 02:02  14.954 HGG
Z UMi 2018-11-05 05:39  11.046 HGG
AC Vul 2018-11-04 21:17  13.35 HGG
BZ Vul 2018-11-04 21:17  12.84 HGG
DT Ori 2018-11-06 05:05  12.281 HGG
DU Aur 2018-11-05 02:06  16.62 HGG