Mira
SAAF:s variabelsektions variabeldatabas SVO (Svenska VariabelObservationer) erbjuder:
  • Funktioner för att rapportera in nya observationer.
  • Ett arkiv över äldre svenska observationer av variabla stjärnor.
  • Information om variabla stjärnor. T.ex finns hela GCVS4 i sökbart skick.
  • Möjlighet att söka och exportera ut obsar.
  • Skapa ljuskurvor och fasdiagram för valfri stjärna och period.
  • Möjlighet att exportera obsar i AAVSO:S och AFOEV:s filformat för vidarerapportering.
Arkivet i SVO innehåller observationer främst gjorda av amatörastronomer. Perioden fram till ca. 1970 är sporadiskt täckt och många observationer gjorda under denna period saknas. Perioden från ca. 1970 och framåt är mer vältäckt med de flesta observationer gjorda i SUAA:s och SAAF:s regi registrerade. Arkivet innehåller också en del observationer gjorda av astronomer som Pehr Wilhelm Wargentin, Nils Dunér, Karl Bohlin och Gunnar Larsson-Leander. De flesta av de äldre observationerna har letats fram av Hans Bengtsson.

För att registrera observationer behöver du en signatur och lösenord. Kontakta Thomas Karlsson om du är intresserad eller har frågor. Frågor och funderingar kring variabla stjärnor och hur man observerar dem kan också ställas på diskussionsforumet Astronet.

För att börja observera variabla stjärnor behövs ingen avancerad utrustning. En enkel kikare räcker för att följa många intressanta stjärnor. Är du intresserad av att börja observera finns en nybörjarguide framtagen av Robin Andersson som steg för steg beskriver hur du kommer igång.Senaste förändringarna på SVO finns här, sidan förändrades senast 2019-11-06.
AAVSO Notices
CBAT Transient Objects
Aktuella Miror
Mag  Var  Antal  Maxdat
3  omi Cet18    2019-11-11
7  R Tri29    2019-10-25
   R Lep2    2019-10-28
   R Leo34    2019-12-13
8  R Cas34    2019-09-15
   U Per8    2019-10-19
   S Cep9    2019-10-23
   U Vir4    2019-10-31
   U Cet0    2019-11-03
   T Her16    2019-11-17
   T Cam5    2019-11-20
   V Cas13    2019-11-23
   S Her6    2019-12-17
   X Oph18    2020-01-19
9  Z Oph0    2019-08-21
   T Cas19    2019-08-22
   R And19    2019-09-03
   V CrB29    2019-09-13
   U Her13    2019-09-20
   S Ori0    2019-09-27
   RZ Peg4    2019-09-28
   RS Her5    2019-09-29
   R Lyn3    2019-09-30
   W Cnc0    2019-10-02
   W Her7    2019-10-06
   S Boo19    2019-10-12
   S Del5    2019-10-17
   TT Mon0    2019-10-29
   W CrB12    2019-11-01
   X Cet0    2019-11-01
   S Gem7    2019-11-02
   W Cas12    2019-11-07
   X Hya0    2019-11-07
   X Aur18    2019-11-10
   SS Peg0    2019-11-10
   Y And4    2019-11-10
   SS Her1    2019-11-10
   RR Peg0    2019-11-13
   R Per4    2019-11-14
   V Peg2    2019-11-14
   S Sex1    2019-11-16
   RR Boo1    2019-11-19
   S LMi6    2019-11-23
   R Cam17    2019-11-24
   RR Aql0    2019-11-26
   T Gem17    2019-11-28
   U CMi2    2019-11-28
   UV Aur11    2019-11-30
   RR And0    2019-11-30
   X Gem17    2019-12-04
   RS Vir0    2019-12-10
   R UMa12    2019-12-12
   R Vir8    2019-12-20
   R Boo21    2019-12-24
   R Aql22    2020-01-25
   chi Cyg59    2020-01-26
10  R Aqr0    2019-07-04
   R Cnc0    2019-07-20
   R Cyg12    2019-07-31
   S CrB27    2019-08-03
   R CVn8    2019-08-16
   V Cnc2    2019-08-29
   RU Vir0    2019-09-05
   T Dra0    2019-09-11
   S Ser8    2019-09-17
   Z Peg18    2019-09-24
   X Aql2    2019-10-10
   V Tau2    2019-10-12
   V And8    2019-10-18
   Y Aqr0    2019-10-21
   BG Cyg0    2019-10-24
   VY Her0    2019-10-24
   RT Her0    2019-10-26
   Z Tri0    2019-10-30
   Z Boo0    2019-11-01
   Z Cas7    2019-11-05
   UW And0    2019-11-05
   TY Cyg1    2019-11-10
   Z Lyr0    2019-11-10
   FF Cyg2    2019-11-11
   Y Cep0    2019-11-11
   RX Sgr0    2019-11-21
   RU Oph0    2019-11-26
   RY Cep4    2019-11-27
   Z CrB5    2019-11-27
   ST Gem10    2019-12-02
   TU Cyg3    2019-12-02
   UV Her0    2019-12-05
   T CVn5    2019-12-06
   Z Del4    2019-12-11
   X CrB13    2019-12-13
   Z Cyg7    2019-12-19
   R Dra12    2020-01-01
   RT Cyg22    2020-01-01
   W Lyr37    2020-01-03
   U Lyr6    2020-01-04
   S CMi12    2020-02-05
   R CMi10    2020-02-09
   S UMi9    2020-02-09
   T Ari5    2020-03-17
11  U UMi7    2019-08-02
   WY Cas6    2019-08-17
   TU And5    2019-08-24
   U Cas11    2019-09-25
   RV Aql1    2019-09-29
   RT Boo1    2019-09-30
   U Pup0    2019-09-30
   SY Her8    2019-10-07
   V Lyr4    2019-10-13
   DF Her1    2019-10-16
   TW Cyg0    2019-10-20
   SS Lyr0    2019-10-22
   ST Aur0    2019-11-13
   RU Lyr0    2019-11-17
   UV Lyr8    2019-11-18
   RV Peg0    2019-11-20
   RR Cas0    2019-11-21
   RT Lyr0    2019-11-30
   TY Lyr0    2019-12-01
   DN Her0    2019-12-09
   RR Mon0    2019-12-14
   SX And0    2020-01-07
   WX Cyg2    2020-01-15
   VX Aur7    2020-02-25
Aktivitet
Totalt antal obsar: 199730

Obsar 2017: 12595
Obsar 2018: 7447
Obsar 2019: 5805

Diagram obsar/mån
Senast registrerade obsar
VarDatMagObs
BE Ori 2019-11-10 03:48  14.038 HGG
BF Ori 2019-11-10 03:48  10.026 HGG
NSV02512 2019-11-10 03:31  16.056 HGG
NSV02519 2019-11-10 03:31  13.09 HGG
NSVS J0549036+191059 2019-11-10 03:41  15.163 HGG
RR Tau 2019-11-10 03:31  11.276 HGG
SU Tau 2019-11-10 03:41  11.412 HGG
UX Ori 2019-11-10 03:46  10.268 HGG
V1248 Ori 2019-11-10 03:48  13.33 HGG
V1300 Ori 2019-11-10 03:48  13.399 HGG
V0658 Ori 2019-11-10 03:48  14.851 HGG
V0865 Ori 2019-11-10 03:48  14.854 HGG
V0990 Ori 2019-11-10 03:48  14.955 HGG
Z UMi 2019-11-09 23:00  15.962 HGG
W Lyr 2019-11-08 20:33  9.493 JOM
T Her 2019-11-08 19:44  8.165 JOM
W Her 2019-11-08 19:30  8.504 JOM
S CrB 2019-11-08 19:01  9.987 JOM
R CrB 2019-11-08 18:51  7.209 JOM
S UMi 2019-11-04 22:46  9.2 LIM
rho Cas 2019-11-04 22:24  4.8 LIM
W Lyr 2019-11-01 21:40  10.163 JOM
T Her 2019-11-01 21:14  8.187 JOM
W Her 2019-11-01 20:02  8.369 JOM
S CrB 2019-11-01 19:16  9.92 JOM
rho Cas 2019-11-05 17:18  4.6 KAR
g Her 2019-11-05 17:15  4.6 KAR
CT Del 2019-11-05 17:12  7.2 KAR
EU Del 2019-11-05 17:10  6.2 KAR
U Del 2019-11-05 17:10  7.2 KAR
eta Aql 2019-11-05 17:08  3.6 KAR
RY UMa 2019-11-05 17:06  7.3 KAR
Z UMa 2019-11-05 17:04  7.8 KAR
Y UMa 2019-11-05 17:02  8.3 KAR
V CrB 2019-11-05 17:00  7.7 KAR
SW CrB 2019-11-05 16:58  8.0 KAR
RR CrB 2019-11-05 16:58  8.1 KAR
T CrB 2019-11-05 16:56  9.9 KAR
R CrB 2019-11-05 16:54  7.5 KAR
AU Gem 2019-11-05 04:45  11.292 HGG
NSV13904 2019-11-05 01:55  13.981 HGG
V0363 Cyg 2019-11-05 22:49  15.44 HGG
V0663 Cyg 2019-11-05 23:06  16.398 HGG
V0673 Cyg 2019-11-05 01:55  16.053 HGG
AA Cyg 2019-11-05 16:24  8.6 ANH
BF Cyg 2019-11-05 16:27  9.7 ANH
CH Cyg 2019-11-05 16:35  8.9 ANH
CT Del 2019-11-05 16:42  7.1 ANH
R CrB 2019-11-05 16:05  7.6 ANH
RS Cyg 2019-11-05 16:20  8.5 ANH