Solfläckar


Exportera [DOC] | [XLS] | [CSV] | [TXT]

 Datum   JD   Grupper   Fläckar   Solfl.tal   Sign   Kommentar  Mer...
1979-09-24 10:002444140.916726216476PP#Seeing: 2, 2 fläckar synliga för blotta ögat
1979-09-24 13:452444141.072926109369SA#Seeing: 3
1979-12-09 08:502444216.86812588338PP#Seeing: 2, 1 fläck synlig för blotta ögat
1980-07-20 07:302444440.812525181431PP#Seeing: 2, naked eye: 4
1979-09-25 09:022444141.876424261501PP#Seeing: 2, 3 fläckar synliga för blotta ögat
1979-07-05 09:502444059.909723123353PP#Seeing: 2, 4 fläckar synliga för blotta ögat
1980-07-21 12:302444442.020823167397PP#Seeing: 2, naked eye: 3
1980-03-24 12:202444323.013923124354PP#Seeing: 2
1980-03-25 12:302444324.020823121351PP#Seeing: 2
1979-07-09 09:152444063.885422100320PP#Seeing: 2, 1 fläck synlig för blotta ögat
1980-07-19 08:502444439.868122238458PP#Seeing: 1, naked eye: 4
1980-06-09 14:202444400.097222166386PP#Seeing: 1, naked eye: 1
1979-03-14 12:002443947.00002179289TRUtydlig granulation
1979-09-25 12:002444142.00002193303HL#Seeing: 3
1979-07-04 15:502444059.159721128338PP#Seeing: 2, 3 fläckar synliga för blotta ögat
1979-07-08 15:502444063.159721153363PP#Seeing: 2, 1 fläck synlig för blotta ögat
1979-09-25 10:002444141.91672189299AS#(Tid saknas) Seeing: 3, 1 fläck synlig för blotta ögat
1980-07-20 07:522444440.82782172282MA#Seeing: 1
1980-07-18 12:302444439.020821174384PP#Seeing: 1, naked eye: 4
1980-07-22 14:552444443.121521139349PP#Seeing: 2, naked eye: 3
1980-07-24 11:302444444.97922190300PP#Seeing: 2, naked eye: 3
1979-06-29 15:352444054.14932052252PP#Seeing: 1
1979-11-01 10:302444178.937520115315PP#Seeing: 3, 1 fläck synlig för blotta ögat
1980-07-18 11:472444438.99102080280MA#Seeing: 1
1980-07-22 10:172444442.92852058258MA#Seeing: 2