Ljuskurva: zet Aur

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 3.775
V
0.248
KTS 2017-05-25 22:31:00 2457899.4382 3.795
V
0.072
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 3.789
V
0.046
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 3.82
V
0.034
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 3.839
V
0.020
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 3.977
V
0.006
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285 3.974
V
0.999
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090 3.966
V
0.990
KTS 2017-02-24 19:02:00 2457809.2931 3.804
V
0.979
KTS 2017-02-12 18:05:00 2457797.2535 3.78
V
0.967
KTS 2017-01-27 17:36:00 2457781.2333 3.79
V
0.950
KTS 2017-01-15 17:09:00 2457769.2146 3.786
V
0.938
KTS 2017-01-02 18:35:00 2457756.2743 3.778
V
0.925


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=zet+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png