Ljuskurva: zet Aur

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 19:29:00 2458196.3118 3.784
V
0.377
KTS 2018-02-14 17:36:00 2458164.2333 3.781
V
0.344
KTS 2018-02-05 17:49:00 2458155.2424 3.778
V
0.335
KTS 2018-01-07 21:43:00 2458126.4049 3.778
V
0.305
KTS 2017-12-21 18:30:00 2458109.2708 3.761
V
0.288
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 3.775
V
0.248
KTS 2017-05-25 22:31:00 2457899.4382 3.795
V
0.072
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 3.789
V
0.046
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 3.82
V
0.034
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 3.839
V
0.020
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 3.977
V
0.006


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=zet+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png