Ljuskurva: u. Her

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-05-25 22:50:00 2457899.4514  5.3
Vis
KTS 2017-05-25 22:05:00 2457899.4201  5.4
Vis
KTS 2017-05-25 21:35:00 2457899.3993  5.4
Vis
KTS 2017-04-30 20:50:00 2457874.3681  4.7
Vis
KTS 2017-04-22 21:35:00 2457866.3993  4.7
Vis
KTS 2017-04-18 21:45:00 2457862.4063  4.9
Vis
KTS 2017-04-05 21:45:00 2457849.4063  4.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=u.+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png