Ljuskurva: u. Her

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-04-22 21:35:00 2457866.3993  4.7
Vis
KTS 2017-04-18 21:45:00 2457862.4063  4.9
Vis
KTS 2017-04-05 21:45:00 2457849.4063  4.7
Vis
KTS 2016-07-20 21:50:00 2457590.4097  4.7
Vis
KTS 2016-06-21 22:15:00 2457561.4271  4.7
Vis
KTS 2016-06-05 22:00:00 2457545.4167  4.7
Vis
KTS 2016-05-25 22:55:00 2457534.4549  5.1
Vis
KTS 2016-05-25 22:20:00 2457534.4306  5.3
Vis
KTS 2016-05-11 21:35:00 2457520.3993  4.7
Vis
KTS 2016-05-04 21:20:00 2457513.3889  4.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=u.+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png