Ljuskurva: u. Her

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2017-05-25 22:50:00 2457899.4514 5.3
Vis
0.998
KTS 2017-05-25 22:05:00 2457899.4201 5.4
Vis
0.983
KTS 2017-05-25 21:35:00 2457899.3993 5.4
Vis
0.973
KTS 2017-04-30 20:50:00 2457874.3681 4.7
Vis
0.769
KTS 2017-04-22 21:35:00 2457866.3993 4.7
Vis
0.883
KTS 2017-04-18 21:45:00 2457862.4063 4.9
Vis
0.936
KTS 2017-04-05 21:45:00 2457849.4063 4.7
Vis
0.598


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=u.+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png