Ljuskurva: rho Cas

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:37:00 2459102.3590 4.7
Vis
KAR 2020-08-27 20:16:00 2459089.3444 4.6
Vis
KAR 2020-08-14 20:46:00 2459076.3653 4.3
Vis
KAR 2020-07-30 21:41:00 2459061.4035 4.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=rho+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png