Ljuskurva: omi Cet

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2017-11-13 19:36:00 2458071.3167 8.6
Vis
0.724
KTS 2017-11-12 21:55:00 2458070.4132 8.8
Vis
0.721
KTS 2017-11-07 22:10:00 2458065.4236 8.9
Vis
0.706
KTS 2017-03-07 18:25:00 2457820.2674 3.6
Vis
0.971
KTS 2017-02-15 17:40:00 2457800.2361 3.5
Vis
0.911
KTS 2017-02-12 18:15:00 2457797.2604 3.6
Vis
0.902
KTS 2017-01-27 17:50:00 2457781.2431 4.1
Vis
0.854
KTS 2017-01-16 17:50:00 2457770.2431 5.3
Vis
0.821
KTS 2017-01-15 17:25:00 2457769.2257 5.5
Vis
0.818
KTS 2017-01-13 17:30:00 2457767.2292 6.0
Vis
0.812
KTS 2017-01-02 18:00:00 2457756.2500 8.0
Vis
0.779
KTS 2017-01-01 21:45:00 2457755.4063 7.9
Vis
0.776
KTS 2016-12-13 22:40:00 2457736.4444 8.6
Vis
0.719
KTS 2016-12-06 19:45:00 2457729.3229 8.8
Vis
0.698
KJA 2016-11-28 20:11:19 2457721.3412 9.1
Vis
0.674
KTS 2016-11-23 23:15:00 2457716.4687 9.0
Vis
0.659


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=omi+Cet&lastdays=365&showband=@BVRI&.png