Ljuskurva: omi Cet

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-10-25 20:02:58 2458417.3354 7.1
Vis
0.761
ANH 2018-09-16 00:33:59 2458377.5236 9.2
Vis
0.641
KTS 2018-02-26 17:55:00 2458176.2465 3.5
Vis
0.037
KTS 2018-02-25 17:55:00 2458175.2465 3.5
Vis
0.034
KTS 2018-02-14 17:45:00 2458164.2396 3.5
Vis
0.001
ANH 2018-02-14 16:43:58 2458164.1972 3.5
Vis
0.001
KTS 2018-02-05 17:10:00 2458155.2153 3.4
Vis
0.974
ANH 2018-02-05 16:08:58 2458155.1729 3.6
Vis
0.974
HOK 2018-01-11 17:25:00 2458130.2257 3.4
Vis
0.899
KLT 2018-01-09 19:24:00 2458128.3083 3.4
Vis
0.894
HOK 2018-01-09 17:35:00 2458128.2326 3.4
Vis
0.893
ANH 2018-01-09 15:19:00 2458128.1382 3.4
Vis
0.893
KTS 2018-01-07 20:00:00 2458126.3333 3.4
Vis
0.888
KLT 2018-01-07 19:06:00 2458126.2958 3.4
Vis
0.888
HOK 2018-01-07 17:36:00 2458126.2333 3.5
Vis
0.887
HOK 2018-01-06 17:00:00 2458125.2083 3.5
Vis
0.884
HOK 2017-12-29 20:13:00 2458117.3424 3.5
Vis
0.861
HOK 2017-12-21 18:15:00 2458109.2604 4.2
Vis
0.836
KTS 2017-12-21 17:45:00 2458109.2396 4.1
Vis
0.836
HOK 2017-12-12 17:38:00 2458100.2347 5.4
Vis
0.809
ANH 2017-12-09 19:42:57 2458097.3215 5.6
Vis
0.801
KTS 2017-12-03 19:05:00 2458091.2951 6.5
Vis
0.783
KTS 2017-11-23 19:50:00 2458081.3264 8.1
Vis
0.753


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=omi+Cet&lastdays=365&showband=@BVRI&.png