Ljuskurva: miu Cep

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-02-28 20:44:00 2458543.3639 4.3
Vis
HGG 2019-02-15 21:19:00 2458530.3882 4.0
Vis
HGG 2019-01-05 17:30:00 2458489.2292 3.8
Vis
HGG 2018-10-18 21:18:00 2458410.3875 3.9
Vis
HGG 2018-10-12 21:12:00 2458404.3833 3.9
Vis
HGG 2018-10-11 19:42:00 2458403.3208 3.8
Vis
HGG 2018-10-05 20:14:00 2458397.3431 3.8
Vis
HGG 2018-08-22 21:28:00 2458353.3944 3.7
Vis
HGG 2018-08-17 21:05:00 2458348.3785 3.9
Vis
HGG 2018-08-15 22:15:00 2458346.4271 3.8
Vis
HGG 2018-08-10 23:20:00 2458341.4722 3.8
Vis
HGG 2018-08-01 21:10:00 2458332.3819 3.9
Vis
HGG 2018-07-29 22:12:00 2458329.4250 3.8
Vis
HGG 2018-07-26 22:54:00 2458326.4542 3.8
Vis
HGG 2018-07-25 22:55:00 2458325.4549 3.9
Vis
HGG 2018-07-24 22:44:00 2458324.4472 3.9
Vis
HGG 2018-07-23 23:00:00 2458323.4583 3.8
Vis
HGG 2018-07-21 23:02:00 2458321.4597 3.9
Vis
HGG 2018-07-20 00:05:00 2458319.5035 3.7
Vis
HGG 2018-07-07 22:49:00 2458307.4507 3.9
Vis
HGG 2018-07-02 23:00:00 2458302.4583 3.9
Vis
HGG 2018-07-01 23:29:00 2458301.4785 3.9
Vis
HGG 2018-06-17 22:50:00 2458287.4514 3.9
Vis
HGG 2018-06-02 23:21:00 2458272.4729 4.0
Vis
HGG 2018-06-01 22:22:00 2458271.4319 4.1
Vis
HGG 2018-05-19 22:29:00 2458258.4368 4.0
Vis
HGG 2018-05-11 22:28:00 2458250.4361 4.0
Vis
HGG 2018-05-09 22:44:00 2458248.4472 4.0
Vis
HGG 2018-04-21 21:50:00 2458230.4097 4.4
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=miu+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png