Ljuskurva: miu Cep

Totalt antal observationer: 20
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-26 21:00:00 2457870.3750  3.7
Vis
HGG 2017-04-22 21:02:00 2457866.3764  3.8
Vis
HGG 2017-04-21 22:35:00 2457865.4410  3.9
Vis
HGG 2017-04-19 20:41:00 2457863.3618  3.8
Vis
HGG 2017-04-17 20:22:00 2457861.3486  4.0
Vis
HGG 2017-04-16 20:47:00 2457860.3660  3.9
Vis
HGG 2017-04-09 20:14:00 2457853.3431  3.8
Vis
HGG 2017-04-07 20:47:00 2457851.3660  3.8
Vis
HGG 2017-04-03 20:31:00 2457847.3549  3.8
Vis
HGG 2017-03-27 19:19:00 2457840.3049  3.9
Vis
HGG 2017-03-26 21:06:00 2457839.3792  3.9
Vis
HGG 2017-03-25 21:20:00 2457838.3889  3.8
Vis
HGG 2017-03-18 19:46:00 2457831.3236  4.0
Vis
HGG 2017-03-01 21:11:00 2457814.3826  3.9
Vis
HGG 2017-02-24 18:28:00 2457809.2694  3.8
Vis
HGG 2017-02-14 17:51:00 2457799.2437  3.7
Vis
HGG 2017-01-27 23:09:00 2457781.4646  3.7
Vis
HGG 2017-01-20 21:55:00 2457774.4132  3.8
Vis
HGG 2017-01-15 17:30:00 2457769.2292  3.8
Vis
HGG 2016-10-07 19:55:00 2457669.3299  4.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=miu+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png