Ljuskurva: gam Cas

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HOK 2017-11-17 16:44:00 2458075.1972 2.1
Vis
HOK 2017-11-15 16:01:00 2458073.1674 2.1
Vis
HOK 2017-11-14 18:14:00 2458072.2597 2.1
Vis
HOK 2017-11-13 18:01:00 2458071.2507 2.1
Vis
HOK 2017-11-12 17:07:00 2458070.2132 2.1
Vis
HOK 2017-11-06 16:45:00 2458064.1979 2.1
Vis
HOK 2017-11-02 17:16:00 2458060.2194 2.1
Vis
HOK 2017-10-30 18:29:00 2458057.2701 2.1
Vis
HOK 2017-10-29 16:38:00 2458056.1931 2.1
Vis
HOK 2017-10-28 16:44:00 2458055.1972 2.1
Vis
HOK 2017-10-23 18:25:00 2458050.2674 2.1
Vis
HOK 2017-10-18 18:16:00 2458045.2611 2.1
Vis
HGG 2017-03-18 19:50:00 2457831.3264 2.1
Vis
HGG 2017-02-24 23:40:00 2457809.4861 2.2
Vis
HGG 2017-01-20 22:19:00 2457774.4299 2.1
Vis
HGG 2017-01-15 17:34:00 2457769.2319 2.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=gam+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png