Ljuskurva: gam Cas

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-07-26 22:56:00 2458326.4556 2.0
Vis
HGG 2018-07-25 22:47:00 2458325.4493 2.1
Vis
HGG 2018-07-24 22:41:00 2458324.4451 2.0
Vis
HGG 2018-07-20 00:13:00 2458319.5090 2.1
Vis
HOK 2017-12-21 17:24:00 2458109.2250 2.1
Vis
HOK 2017-12-03 16:09:00 2458091.1729 2.1
Vis
HOK 2017-11-24 17:00:00 2458082.2083 2.1
Vis
HOK 2017-11-23 19:10:00 2458081.2986 2.1
Vis
HOK 2017-11-21 17:44:00 2458079.2389 2.1
Vis
HOK 2017-11-19 18:25:00 2458077.2674 2.1
Vis
HOK 2017-11-17 16:44:00 2458075.1972 2.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=gam+Cas&lastdays=365&showband=@BVRI&.png