Ljuskurva: g Her

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HOK 2017-12-03 16:05:00 2458091.1701 5.4
Vis
HOK 2017-11-24 17:07:00 2458082.2132 5.4
Vis
HOK 2017-11-23 19:45:00 2458081.3229 5.4
Vis
HOK 2017-11-15 16:35:00 2458073.1910 5.5
Vis
KAR 2017-11-06 16:59:00 2458064.2076 5.1
Vis
KAR 2017-11-02 18:00:00 2458060.2500 5.1
Vis
KAR 2017-10-30 17:52:00 2458057.2444 4.9
Vis
KAR 2017-10-29 17:19:00 2458056.2215 4.8
Vis
KAR 2017-10-28 17:14:00 2458055.2181 4.9
Vis
KAR 2017-10-25 18:50:00 2458052.2847 5.0
Vis
KAR 2017-10-18 17:49:00 2458045.2424 4.8
Vis
KAR 2017-10-12 18:33:00 2458039.2729 4.7
Vis
KAR 2017-10-09 18:41:00 2458036.2785 4.5
Vis
KAR 2017-10-08 19:10:00 2458035.2986 4.5
Vis
KAR 2017-09-25 19:54:00 2458022.3292 4.8
Vis
KAR 2017-09-19 20:21:00 2458016.3479 4.8
Vis
KAR 2017-09-18 19:48:00 2458015.3250 5.0
Vis
KAR 2017-09-13 19:54:00 2458010.3292 4.8
Vis
KAR 2017-09-02 20:24:00 2457999.3500 5.0
Vis
KAR 2017-09-01 20:25:00 2457998.3507 4.9
Vis
BEN 2017-07-21 23:10:00 2457956.4653 5.4
Vis
KAR 2017-07-16 22:36:00 2457951.4417 5.0
Vis
KTS 2017-05-25 21:45:00 2457899.4063 5.0
Vis
KTS 2017-04-30 20:55:00 2457874.3715 4.8
Vis
KTS 2017-04-22 21:40:00 2457866.4028 4.9
Vis
KTS 2017-04-18 21:40:00 2457862.4028 4.9
Vis
KTS 2017-04-05 21:40:00 2457849.4028 4.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=g+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png