Ljuskurva: g Her

Totalt antal observationer: 35
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2017-10-12 18:33:00 2458039.2729 4.7
Vis
KAR 2017-10-09 18:41:00 2458036.2785 4.5
Vis
KAR 2017-10-08 19:10:00 2458035.2986 4.5
Vis
KAR 2017-09-25 19:54:00 2458022.3292 4.8
Vis
KAR 2017-09-19 20:21:00 2458016.3479 4.8
Vis
KAR 2017-09-18 19:48:00 2458015.3250 5.0
Vis
KAR 2017-09-13 19:54:00 2458010.3292 4.8
Vis
KAR 2017-09-02 20:24:00 2457999.3500 5.0
Vis
KAR 2017-09-01 20:25:00 2457998.3507 4.9
Vis
BEN 2017-07-21 23:10:00 2457956.4653 5.4
Vis
KAR 2017-07-16 22:36:00 2457951.4417 5.0
Vis
KTS 2017-05-25 21:45:00 2457899.4063 5.0
Vis
KTS 2017-04-30 20:55:00 2457874.3715 4.8
Vis
KTS 2017-04-22 21:40:00 2457866.4028 4.9
Vis
KTS 2017-04-18 21:40:00 2457862.4028 4.9
Vis
KTS 2017-04-05 21:40:00 2457849.4028 4.8
Vis
KAR 2016-12-13 17:01:00 2457736.2090 5.1
Vis
KAR 2016-12-10 16:44:00 2457733.1972 5.3
Vis
KAR 2016-12-06 16:53:00 2457729.2035 4.8
Vis
KAR 2016-12-02 16:47:00 2457725.1993 4.9
Vis
KAR 2016-12-01 17:49:00 2457724.2424 5.1
Vis
KAR 2016-11-30 16:29:00 2457723.1868 5.0
Vis
KAR 2016-11-28 16:48:00 2457721.2000 4.8
Vis
KAR 2016-11-27 17:40:00 2457720.2361 4.7
Vis
KAR 2016-11-26 16:25:00 2457719.1840 4.7
Vis
KAR 2016-11-23 18:18:00 2457716.2625 4.9
Vis
KAR 2016-11-22 16:40:00 2457715.1944 4.9
Vis
KAR 2016-11-15 16:43:00 2457708.1965 5.0
Vis
KAR 2016-11-10 18:40:00 2457703.2778 5.4
Vis
KAR 2016-11-09 17:12:00 2457702.2167 5.2
Vis
KAR 2016-11-07 16:39:00 2457700.1937 5.3
Vis
KAR 2016-11-02 17:40:00 2457695.2361 5.2
Vis
KAR 2016-11-01 17:24:00 2457694.2250 5.1
Vis
KAR 2016-10-29 17:10:00 2457691.2153 5.0
Vis
KAR 2016-10-28 17:18:00 2457690.2208 4.8
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=g+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png