Ljuskurva: g Her

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-10-10 19:03:00 2458402.2937 4.7
Vis
KAR 2018-10-02 18:25:00 2458394.2674 4.9
Vis
KAR 2018-10-01 18:25:00 2458393.2674 4.9
Vis
KAR 2018-09-24 18:30:00 2458386.2708 5.2
Vis
KAR 2018-09-12 20:05:00 2458374.3368 5.5
Vis
KAR 2018-09-03 19:39:00 2458365.3187 5.3
Vis
KAR 2018-09-02 19:41:00 2458364.3201 5.2
Vis
KAR 2018-08-20 20:39:00 2458351.3604 5.2
Vis
KAR 2018-08-02 22:12:00 2458333.4250 5.0
Vis
HGG 2018-07-26 22:37:00 2458326.4424 5.3
Vis
KTS 2018-07-03 22:20:00 2458303.4306 5.0
Vis
KTS 2018-06-25 22:20:00 2458295.4306 5.0
Vis
KTS 2018-06-03 22:15:00 2458273.4271 5.2
Vis
KTS 2018-05-30 22:20:00 2458269.4306 5.0
Vis
KTS 2018-05-23 21:40:00 2458262.4028 5.0
Vis
KTS 2018-05-14 21:40:00 2458253.4028 5.0
Vis
KTS 2018-05-08 21:45:00 2458247.4063 5.0
Vis
KTS 2018-05-07 22:50:00 2458246.4514 5.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=g+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png