Ljuskurva: eta Aql

Totalt antal observationer: 57
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-12-09 17:30:00 2458462.2292 3.6
Vis
0.961
KAR 2018-12-04 17:10:00 2458457.2153 3.8
Vis
0.263
URJ 2018-11-27 16:00:00 2458450.1667 3.8
Vis
0.281
KAR 2018-11-26 17:45:00 2458449.2396 3.9
Vis
0.152
KAR 2018-11-16 17:18:00 2458439.2208 3.9
Vis
0.756
URJ 2018-11-15 16:00:00 2458438.1667 3.8
Vis
0.609
KTS 2018-10-28 18:15:00 2458420.2604 3.8
Vis
0.115
URJ 2018-10-20 19:00:00 2458412.2917 3.7
Vis
0.004
KAR 2018-10-18 18:31:00 2458410.2715 4.0
Vis
0.723
KTS 2018-10-18 17:20:00 2458410.2222 4.0
Vis
0.716
KAR 2018-10-14 18:32:00 2458406.2722 3.7
Vis
0.166
KTS 2018-10-14 17:35:00 2458406.2326 3.9
Vis
0.160
URJ 2018-10-13 17:30:00 2458405.2292 3.7
Vis
0.020
URJ 2018-10-12 20:00:00 2458404.3333 3.5
Vis
0.896
KAR 2018-10-11 18:25:00 2458403.2674 4.0
Vis
0.747
KTS 2018-10-10 17:35:00 2458402.2326 4.2
Vis
0.603
KAR 2018-10-07 18:12:00 2458399.2583 3.8
Vis
0.189
KAR 2018-10-03 18:35:00 2458395.2743 4.2
Vis
0.634
KAR 2018-10-02 19:47:00 2458394.3243 4.0
Vis
0.501
KAR 2018-10-01 18:29:00 2458393.2701 3.8
Vis
0.354
URJ 2018-10-01 18:00:00 2458393.2500 3.7
Vis
0.352
KAR 2018-09-28 18:19:00 2458390.2632 3.5
Vis
0.936
KTS 2018-09-24 18:55:00 2458386.2882 3.9
Vis
0.382
KAR 2018-09-24 18:34:00 2458386.2736 3.9
Vis
0.380
URJ 2018-09-22 18:00:00 2458384.2500 3.7
Vis
0.098
KTS 2018-09-18 20:30:00 2458380.3542 4.2
Vis
0.555
KAR 2018-09-12 20:01:00 2458374.3340 4.2
Vis
0.716
KTS 2018-09-03 20:40:00 2458365.3611 4.1
Vis
0.466
KAR 2018-09-03 19:41:00 2458365.3201 4.1
Vis
0.461
URJ 2018-09-03 19:00:00 2458365.2917 4.0
Vis
0.457
KAR 2018-09-02 19:43:00 2458364.3215 4.0
Vis
0.322
URJ 2018-08-22 21:00:00 2458353.3750 3.6
Vis
0.797
KAR 2018-08-20 20:20:00 2458351.3472 4.2
Vis
0.514
KTS 2018-08-17 21:30:00 2458348.3958 3.8
Vis
0.103
URJ 2018-08-17 20:00:00 2458348.3333 3.7
Vis
0.094
URJ 2018-08-16 22:00:00 2458347.4167 3.7
Vis
0.966
URJ 2018-08-14 20:00:00 2458345.3333 3.8
Vis
0.676
HGG 2018-08-10 23:27:00 2458341.4771 3.9
Vis
0.139
URJ 2018-08-03 20:00:00 2458334.3333 3.7
Vis
0.144
KAR 2018-08-02 21:31:00 2458333.3965 3.6
Vis
0.013
KTS 2018-08-02 21:20:00 2458333.3889 3.8
Vis
0.012
URJ 2018-08-02 20:00:00 2458333.3333 3.7
Vis
0.004
KAR 2018-07-31 21:55:00 2458331.4132 4.0
Vis
0.737
KAR 2018-07-27 22:05:00 2458327.4201 3.8
Vis
0.181
HGG 2018-07-26 22:49:00 2458326.4507 3.8
Vis
0.046
KAR 2018-07-25 21:30:00 2458325.3958 3.7
Vis
0.899
URJ 2018-07-25 21:00:00 2458325.3750 3.8
Vis
0.896
KAR 2018-07-24 21:59:00 2458324.4160 3.9
Vis
0.762
KTS 2018-07-23 21:15:00 2458323.3854 4.2
Vis
0.619
URJ 2018-07-23 21:00:00 2458323.3750 4.0
Vis
0.617
URJ 2018-07-19 21:00:00 2458319.3750 3.8
Vis
0.060
KTS 2018-07-16 22:50:00 2458316.4514 4.3
Vis
0.653
KTS 2018-07-15 21:55:00 2458315.4132 4.1
Vis
0.508
KTS 2018-07-03 22:25:00 2458303.4340 3.8
Vis
0.839
KTS 2018-06-25 23:00:00 2458295.4583 4.1
Vis
0.728
KTS 2018-06-03 22:50:00 2458273.4514 4.2
Vis
0.662
KTS 2018-05-30 23:10:00 2458269.4653 3.9
Vis
0.107


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=eta+Aql&lastdays=365&showband=@BVRI&.png