Ljuskurva: eps Aur

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HOK 2017-12-03 17:28:00 2458091.2278 3.2
Vis
0.273
HOK 2017-12-02 04:32:00 2458089.6889 3.0
Vis
0.272
HOK 2017-11-26 05:09:00 2458083.7146 3.0
Vis
0.272
HOK 2017-11-23 20:17:00 2458081.3451 3.1
Vis
0.272
HOK 2017-11-17 05:18:00 2458074.7208 3.0
Vis
0.271
HOK 2017-11-14 18:43:00 2458072.2799 3.0
Vis
0.271
HOK 2017-11-13 18:19:00 2458071.2632 3.2
Vis
0.271
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 2.94
V
0.270
HOK 2017-11-11 05:08:00 2458068.7139 3.0
Vis
0.270
HOK 2017-11-06 17:04:00 2458064.2111 3.2
Vis
0.270
KTS 2017-05-25 22:31:00 2457899.4382 2.98
V
0.253
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118 2.959
V
0.251
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625 3.022
V
0.249
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604 3.055
V
0.248
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431 3.032
V
0.247
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285 3.03
V
0.246
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090 3.039
V
0.245
KTS 2017-02-24 19:02:00 2457809.2931 3.038
V
0.244
KTS 2017-02-12 18:05:00 2457797.2535 3.021
V
0.243
KTS 2017-01-27 17:36:00 2457781.2333 3.018
V
0.241
KTS 2017-01-15 17:09:00 2457769.2146 3.066
V
0.240
KTS 2017-01-02 18:35:00 2457756.2743 3.056
V
0.239


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=eps+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png