Ljuskurva: eps Aur

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum JD Mag. Band
KTS 2017-05-25 22:31:00 2457899.4382  2.98
V
KTS 2017-04-30 21:53:00 2457874.4118  2.959
V
KTS 2017-04-18 20:42:00 2457862.3625  3.022
V
KTS 2017-04-05 20:39:00 2457849.3604  3.055
V
KTS 2017-03-22 20:14:00 2457835.3431  3.032
V
KTS 2017-03-15 19:53:00 2457828.3285  3.03
V
KTS 2017-03-07 19:25:00 2457820.3090  3.039
V
KTS 2017-02-24 19:02:00 2457809.2931  3.038
V
KTS 2017-02-12 18:05:00 2457797.2535  3.021
V
KTS 2017-01-27 17:36:00 2457781.2333  3.018
V
KTS 2017-01-15 17:09:00 2457769.2146  3.066
V
KTS 2017-01-02 18:35:00 2457756.2743  3.056
V
KTS 2016-12-14 18:19:00 2457737.2632  2.983
V
KTS 2016-12-06 19:17:00 2457729.3035  2.956
V
KTS 2016-12-02 18:13:00 2457725.2590  2.957
V
KTS 2016-11-27 18:16:00 2457720.2611  2.946
V
KTS 2016-11-23 23:36:00 2457716.4833  2.966
V
KTS 2016-11-15 21:39:00 2457708.4021  2.975
V
KTS 2016-11-02 20:35:00 2457695.3576  3.027
V
KTS 2016-10-29 19:37:00 2457691.3174  3.049
V
KTS 2016-10-03 21:57:00 2457665.4146  2.995
V
KTS 2016-09-04 21:59:00 2457636.4160  3.055
V


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=eps+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png