Ljuskurva: eps Aur

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-18 19:29:00 2458196.3118 3.036
V
0.283
KTS 2018-02-14 17:36:00 2458164.2333 3.042
V
0.280
KTS 2018-02-05 17:49:00 2458155.2424 3.015
V
0.279
KTS 2018-01-07 21:43:00 2458126.4049 3.022
V
0.276
KTS 2017-12-21 18:30:00 2458109.2708 3.064
V
0.274
HOK 2017-12-21 17:36:00 2458109.2333 3.0
Vis
0.274
HOK 2017-12-03 17:28:00 2458091.2278 3.2
Vis
0.273
HOK 2017-12-02 04:32:00 2458089.6889 3.0
Vis
0.272
HOK 2017-11-26 05:09:00 2458083.7146 3.0
Vis
0.272
HOK 2017-11-23 20:17:00 2458081.3451 3.1
Vis
0.272
HOK 2017-11-17 05:18:00 2458074.7208 3.0
Vis
0.271
HOK 2017-11-14 18:43:00 2458072.2799 3.0
Vis
0.271
HOK 2017-11-13 18:19:00 2458071.2632 3.2
Vis
0.271
KTS 2017-11-12 22:24:00 2458070.4333 2.94
V
0.270
HOK 2017-11-11 05:08:00 2458068.7139 3.0
Vis
0.270
HOK 2017-11-06 17:04:00 2458064.2111 3.2
Vis
0.270


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=eps+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png