Ljuskurva: del Cep

Totalt antal observationer: 34
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-10-18 21:19:00 2458410.3882 3.5
Vis
0.043
HGG 2018-10-12 21:15:00 2458404.3854 3.3
Vis
0.925
HGG 2018-10-11 19:44:00 2458403.3222 4.0
Vis
0.726
HGG 2018-10-05 20:16:00 2458397.3444 4.1
Vis
0.613
HGG 2018-08-22 21:29:00 2458353.3951 3.8
Vis
0.423
HGG 2018-08-17 21:06:00 2458348.3792 4.0
Vis
0.488
HGG 2018-08-15 22:16:00 2458346.4278 3.4
Vis
0.124
HGG 2018-08-10 23:29:00 2458341.4785 3.6
Vis
0.202
HGG 2018-08-01 21:12:00 2458332.3833 4.0
Vis
0.507
HGG 2018-07-29 22:13:00 2458329.4257 3.3
Vis
0.956
HGG 2018-07-26 22:55:00 2458326.4549 3.9
Vis
0.403
HGG 2018-07-25 22:58:00 2458325.4569 3.9
Vis
0.217
HGG 2018-07-24 22:45:00 2458324.4479 3.5
Vis
0.029
HGG 2018-07-23 23:01:00 2458323.4590 3.5
Vis
0.844
HGG 2018-07-21 23:03:00 2458321.4604 4.0
Vis
0.472
HGG 2018-07-20 00:07:00 2458319.5049 3.6
Vis
0.107
HGG 2018-07-07 22:51:00 2458307.4521 3.5
Vis
0.861
HGG 2018-07-02 23:00:00 2458302.4583 3.4
Vis
0.931
HGG 2018-07-01 23:31:00 2458301.4799 4.0
Vis
0.749
HGG 2018-06-17 22:51:00 2458287.4521 3.8
Vis
0.134
HGG 2018-06-02 23:23:00 2458272.4743 3.9
Vis
0.343
HGG 2018-06-01 22:23:00 2458271.4326 3.3
Vis
0.149
HGG 2018-05-19 22:30:00 2458258.4375 4.0
Vis
0.728
HGG 2018-05-11 22:28:00 2458250.4361 3.7
Vis
0.237
HGG 2018-05-09 22:44:00 2458248.4472 3.7
Vis
0.866
HGG 2018-04-21 21:53:00 2458230.4118 3.7
Vis
0.505
HGG 2018-03-18 19:13:00 2458196.3007 3.7
Vis
0.149
HGG 2018-02-24 00:00:00 2458173.5000 3.6
Vis
0.900
HGG 2018-01-06 23:06:00 2458125.4625 3.4
Vis
0.948
HGG 2017-12-21 21:28:00 2458109.3944 3.4
Vis
0.954
HOK 2017-12-21 17:28:00 2458109.2278 3.8
Vis
0.923
HOK 2017-12-03 17:05:00 2458091.2118 4.2
Vis
0.566
HOK 2017-11-24 17:17:00 2458082.2201 3.4
Vis
0.890
HOK 2017-11-23 20:39:00 2458081.3604 4.3
Vis
0.730


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=del+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png