Ljuskurva: del Cep

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-26 21:01:00 2457870.3757  4.0
Vis
HGG 2017-04-22 21:04:00 2457866.3778  4.1
Vis
HGG 2017-04-21 22:35:00 2457865.4410  4.1
Vis
HGG 2017-04-19 20:43:00 2457863.3632  3.5
Vis
HGG 2017-04-17 20:24:00 2457861.3500  3.9
Vis
HGG 2017-04-16 20:48:00 2457860.3667  4.0
Vis
HGG 2017-04-09 20:15:00 2457853.3437  3.7
Vis
HGG 2017-04-07 20:44:00 2457851.3639  3.4
Vis
HGG 2017-04-03 20:33:00 2457847.3562  3.5
Vis
HGG 2017-03-27 19:20:00 2457840.3056  3.6
Vis
HGG 2017-03-26 21:04:00 2457839.3778  4.2
Vis
HGG 2017-03-25 21:20:00 2457838.3889  3.9
Vis
HGG 2017-03-18 19:49:00 2457831.3257  3.7
Vis
HGG 2017-03-01 21:13:00 2457814.3840  3.2
Vis
HGG 2017-02-24 18:30:00 2457809.2708  3.0
Vis
HGG 2017-02-14 17:52:00 2457799.2444  3.7
Vis
HGG 2017-01-27 23:11:00 2457781.4660  3.3
Vis
HGG 2017-01-15 17:31:00 2457769.2299  4.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=del+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png