Ljuskurva: del Cep

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-12 23:02:00 2458708.4597 4.3
Vis
0.588
HGG 2019-08-02 23:17:00 2458698.4701 3.9
Vis
0.726
HGG 2019-08-01 23:51:00 2458697.4937 3.8
Vis
0.544
HGG 2019-07-27 00:09:00 2458691.5063 3.9
Vis
0.429
HGG 2019-05-12 00:12:00 2458615.5083 3.7
Vis
0.267
HGG 2019-05-10 23:34:00 2458614.4819 3.4
Vis
0.075
HGG 2019-05-04 22:08:00 2458608.4222 3.3
Vis
0.946
HGG 2019-02-28 20:49:00 2458543.3674 3.9
Vis
0.823
HGG 2019-02-15 21:21:00 2458530.3896 3.6
Vis
0.405
HGG 2019-01-05 17:28:00 2458489.2278 4.0
Vis
0.735
HGG 2018-10-18 21:19:00 2458410.3882 3.5
Vis
0.043
HGG 2018-10-12 21:15:00 2458404.3854 3.3
Vis
0.925
HGG 2018-10-11 19:44:00 2458403.3222 4.0
Vis
0.726
HGG 2018-10-05 20:16:00 2458397.3444 4.1
Vis
0.613
HGG 2018-08-22 21:29:00 2458353.3951 3.8
Vis
0.423


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=del+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png