Ljuskurva: bet Per

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HOK 2017-11-17 16:45:00 2458075.1979 2.1
Vis
0.367
HOK 2017-11-15 16:02:00 2458073.1681 2.1
Vis
0.659
HOK 2017-11-14 18:14:00 2458072.2597 2.1
Vis
0.343
HOK 2017-11-13 18:01:00 2458071.2507 2.1
Vis
0.991
HOK 2017-11-12 17:07:00 2458070.2132 2.1
Vis
0.629
HOK 2017-11-11 16:20:00 2458069.1806 2.1
Vis
0.269
HOK 2017-11-06 16:45:00 2458064.1979 2.1
Vis
0.531
HOK 2017-11-02 17:16:00 2458060.2194 2.1
Vis
0.143
HOK 2017-10-30 18:29:00 2458057.2701 2.1
Vis
0.115
HOK 2017-10-29 17:13:00 2458056.2174 2.1
Vis
0.748
HOK 2017-10-28 16:50:00 2458055.2014 2.1
Vis
0.393
HOK 2017-10-23 18:23:00 2458050.2660 2.1
Vis
0.672


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=bet+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png