Ljuskurva: Z UMi

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-01-31 05:15:04 2458514.7188 10.995
V
0.368
HGG 2019-01-25 06:36:51 2458508.7756 11.103
V
0.355
HGG 2019-01-05 17:03:00 2458489.2104 11.2
Vis
0.314
HGG 2019-01-04 05:04:07 2458487.7112 10.943
V
0.311
HGG 2018-12-31 03:49:49 2458483.6596 10.915
V
0.302
HGG 2018-12-30 05:58:42 2458482.7491 10.916
V
0.301
HGG 2018-11-06 05:29:11 2458428.7286 10.986
V
0.187
HGG 2018-11-05 05:39:59 2458427.7361 11.046
V
0.185
HGG 2018-10-26 06:09:12 2458417.7564 11.029
V
0.164
HGG 2018-10-20 20:57:00 2458412.3729 11.2
Vis
0.152
HGG 2018-10-09 22:05:05 2458401.4202 10.984
V
0.129
HGG 2018-08-03 21:49:00 2458334.4090 11.2
Vis
0.988
HGG 2018-07-21 22:14:00 2458321.4264 11.2
Vis
0.961
HGG 2018-07-04 23:42:00 2458304.4875 11.2
Vis
0.925
HGG 2018-07-01 23:05:00 2458301.4618 11.2
Vis
0.919


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+UMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png