Ljuskurva: Z UMi

Totalt antal observationer: 27
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-11-05 05:39:59 2458427.7361 11.046
V
0.185
HGG 2018-10-26 06:09:12 2458417.7564 11.029
V
0.164
HGG 2018-10-20 20:57:00 2458412.3729 11.2
Vis
0.152
HGG 2018-10-09 22:05:05 2458401.4202 10.984
V
0.129
HGG 2018-08-03 21:49:00 2458334.4090 11.2
Vis
0.988
HGG 2018-07-21 22:14:00 2458321.4264 11.2
Vis
0.961
HGG 2018-07-04 23:42:00 2458304.4875 11.2
Vis
0.925
HGG 2018-07-01 23:05:00 2458301.4618 11.2
Vis
0.919
HGG 2018-01-25 06:19:00 2458143.7632 11.071
V
0.587
HGG 2018-01-24 02:50:21 2458142.6183 11.048
V
0.584
HGG 2018-01-23 01:00:20 2458141.5419 11.058
V
0.582
HGG 2018-01-22 00:42:46 2458140.5297 11.049
V
0.580
HGG 2018-01-20 02:52:30 2458138.6198 11.088
V
0.576
HGG 2018-01-15 00:51:59 2458133.5361 11.111
V
0.565
HGG 2018-01-13 04:03:04 2458131.6688 11.118
V
0.561
HGG 2018-01-11 03:17:08 2458129.6369 11.145
V
0.557
HGG 2018-01-10 04:29:51 2458128.6874 11.127
V
0.555
HGG 2018-01-04 01:54:46 2458122.5797 11.143
V
0.542
HGG 2018-01-03 03:09:12 2458121.6314 11.144
V
0.540
HGG 2018-01-02 02:22:50 2458120.5992 11.141
V
0.538
HGG 2018-01-01 06:18:34 2458119.7629 11.142
V
0.536
HGG 2017-12-29 01:54:11 2458116.5793 11.096
V
0.530
HGG 2017-12-27 04:44:41 2458114.6977 11.074
V
0.526
HGG 2017-12-25 05:53:31 2458112.7455 11.082
V
0.522
HGG 2017-12-24 02:47:36 2458111.6164 11.053
V
0.519
HGG 2017-12-05 05:09:53 2458092.7152 10.897
V
0.479
HGG 2017-11-28 00:39:10 2458085.5272 10.949
V
0.464


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+UMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png