Ljuskurva: Z UMa

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-09 20:14:00 2459102.3431 6.8
Vis
0.893
KAR 2020-09-09 19:30:00 2459102.3125 6.8
Vis
0.893
KAR 2020-08-31 20:00:00 2459093.3333 7.0
Vis
0.845
HGG 2020-08-29 21:51:00 2459091.4104 7.4
Vis
0.835
KAR 2020-08-27 20:02:00 2459089.3347 7.2
Vis
0.824
KAR 2020-08-16 20:31:00 2459078.3549 7.6
Vis
0.766
HGG 2020-08-15 22:36:00 2459077.4417 7.6
Vis
0.762
ANH 2020-08-15 21:47:57 2459077.4083 7.5
Vis
0.761
KAR 2020-08-14 20:40:00 2459076.3611 7.8
Vis
0.756
KAR 2020-08-12 21:00:00 2459074.3750 8.0
Vis
0.745
KAR 2020-08-09 20:47:00 2459071.3660 8.1
Vis
0.730
KAR 2020-08-03 21:19:00 2459065.3882 8.4
Vis
0.698
KAR 2020-07-30 21:30:00 2459061.3958 8.6
Vis
0.677
ANH 2020-07-22 21:54:00 2459053.4125 10.0
Vis
0.635
ANH 2020-05-11 21:00:00 2458981.3750 7.7
Vis
0.255
ANC 2020-04-21 19:46:00 2458961.3236 7.3
Vis
0.149


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png