Ljuskurva: Z Peg

Totalt antal observationer: 24
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-12-04 17:30:00 2458457.2292 8.5
Vis
0.926
ANH 2018-11-26 19:22:56 2458449.3076 8.5
Vis
0.902
KTS 2018-11-25 19:40:00 2458448.3194 8.5
Vis
0.899
KAR 2018-11-25 17:13:00 2458448.2174 8.3
Vis
0.899
ANH 2018-11-16 19:45:59 2458439.3236 8.4
Vis
0.873
KAR 2018-11-16 17:23:00 2458439.2243 8.0
Vis
0.872
ANH 2018-11-03 19:39:56 2458426.3194 8.5
Vis
0.834
KTS 2018-10-28 18:50:00 2458420.2847 8.8
Vis
0.816
ANH 2018-10-25 19:21:04 2458417.3063 8.8
Vis
0.807
KTS 2018-10-18 18:35:00 2458410.2743 9.2
Vis
0.786
ANH 2018-10-14 18:52:59 2458406.2868 9.1
Vis
0.774
KAR 2018-10-11 18:09:00 2458403.2563 9.5
Vis
0.765
KTS 2018-10-10 18:40:00 2458402.2778 9.7
Vis
0.762
ANH 2018-10-07 19:46:59 2458399.3243 9.4
Vis
0.753
KAR 2018-10-07 18:23:00 2458399.2660 9.6
Vis
0.753
KAR 2018-10-03 18:45:00 2458395.2813 9.6
Vis
0.741
ANH 2018-09-28 18:24:02 2458390.2667 9.5
Vis
0.726
ANH 2018-09-06 21:27:56 2458368.3944 10.5
Vis
0.661
ANH 2018-08-21 21:56:00 2458352.4139 10.9
Vis
0.613
KAR 2018-01-19 17:32:00 2458138.2306 8.7
Vis
0.973
KAR 2018-01-09 17:18:00 2458128.2208 8.6
Vis
0.943
KAR 2018-01-02 17:07:00 2458121.2132 8.4
Vis
0.922
KAR 2017-12-21 17:28:00 2458109.2278 8.7
Vis
0.887
KTS 2017-12-21 17:00:00 2458109.2083 8.9
Vis
0.887


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png