Ljuskurva: Z Peg

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2017-11-15 18:00:00 2458073.2500 9.2
Vis
0.779
ANH 2017-11-13 19:11:00 2458071.2993 9.1
Vis
0.773
KTS 2017-11-12 19:25:00 2458070.3090 9.6
Vis
0.770
KTS 2017-11-06 18:45:00 2458064.2813 9.7
Vis
0.752
KTS 2017-10-29 18:25:00 2458056.2674 10.0
Vis
0.728
ANH 2017-10-28 20:57:59 2458055.3736 9.8
Vis
0.726
BEN 2017-02-13 18:05:00 2457798.2535 9.0
Vis
0.958
BEN 2017-01-15 19:22:00 2457769.3069 9.4
Vis
0.871
KTS 2017-01-15 17:20:00 2457769.2222 9.5
Vis
0.871
KTS 2017-01-02 17:20:00 2457756.2222 9.9
Vis
0.832
KTS 2016-12-14 17:25:00 2457737.2257 10.0
Vis
0.775
KTS 2016-11-27 17:35:00 2457720.2326 10.8
Vis
0.725


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Peg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png