Ljuskurva: Z Cyg

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANC 2018-11-03 20:58:00 2458426.3736 12.7
Vis
0.455
AKG 2018-10-18 22:40:00 2458410.4444 <11.3
Vis
0.395
ANH 2018-09-28 19:57:04 2458390.3313 10.8
Vis
0.318
ANC 2018-09-15 20:00:00 2458377.3333 11.3
Vis
0.269
ANH 2018-09-06 21:01:00 2458368.3757 10.3
Vis
0.235
ANH 2018-08-29 19:55:03 2458360.3299 10.1
Vis
0.204
ANH 2018-08-21 21:35:59 2458352.4000 9.8
Vis
0.174
ANH 2018-08-09 21:48:57 2458340.4090 9.4
Vis
0.128
ANC 2018-08-07 22:16:00 2458338.4278 10.2
Vis
0.121
ANH 2018-07-31 22:08:58 2458331.4229 9.1
Vis
0.094
ANH 2018-07-26 21:00:00 2458326.3750 8.8
Vis
0.075
ANH 2018-07-17 21:49:58 2458317.4097 8.5
Vis
0.041
ANC 2018-07-13 22:42:00 2458313.4458 9.3
Vis
0.026
ANH 2018-07-12 21:55:00 2458312.4132 8.4
Vis
0.022
BEN 2018-01-09 17:24:00 2458128.2250 12.1
Vis
0.321
ANC 2018-01-07 18:00:00 2458126.2500 12.3
Vis
0.314
KAR 2018-01-02 16:56:00 2458121.2056 11.2
Vis
0.294
KAR 2017-12-21 17:15:00 2458109.2187 10.6
Vis
0.249


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png