Ljuskurva: Z Cyg

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2017-11-15 20:26:00 2458073.3514 8.7
Vis
0.112
KAR 2017-11-13 19:17:00 2458071.3035 8.8
Vis
0.105
KAR 2017-11-11 18:41:00 2458069.2785 8.9
Vis
0.097
KAR 2017-11-08 18:16:00 2458066.2611 8.8
Vis
0.085
KAR 2017-11-07 18:06:00 2458065.2542 8.8
Vis
0.082
ANH 2017-11-06 18:47:00 2458064.2826 8.9
Vis
0.078
KAR 2017-11-06 18:44:00 2458064.2806 8.9
Vis
0.078
ANH 2017-10-31 18:20:00 2458058.2639 8.6
Vis
0.055
ANC 2017-09-24 19:36:00 2458021.3167 10.0
Vis
0.914
ANC 2017-08-05 21:18:00 2457971.3875 14.0
Vis
0.724
ANC 2017-07-11 21:38:00 2457946.4014 <13.3
Vis
0.629
ANC 2017-01-15 17:15:00 2457769.2187 8.8
Vis
0.955
ANC 2017-01-02 18:01:00 2457756.2507 9.4
Vis
0.906
BEN 2017-01-02 16:55:00 2457756.2049 8.6
Vis
0.906
ANC 2016-12-27 18:17:00 2457750.2618 9.3
Vis
0.883
ANC 2016-12-06 19:12:00 2457729.3000 10.8
Vis
0.803


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png