Ljuskurva: Z Cam

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-08-03 21:38:00 2458334.4014 <11.6
Vis
HGG 2018-07-21 22:38:00 2458321.4431 11.0
Vis
HGG 2018-07-04 23:17:00 2458304.4701 <11.2
Vis
ANC 2018-03-21 19:29:00 2458199.3118 13.3
Vis
ANC 2018-02-14 18:41:00 2458164.2785 12.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png