Ljuskurva: Z Aur

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-05-04 20:55:58 2458608.3722 9.9
Vis
0.887
ANH 2019-04-23 20:51:56 2458597.3694 9.7
Vis
0.788
ANH 2019-04-16 19:57:56 2458590.3319 9.9
Vis
0.725
ANH 2019-04-11 20:12:02 2458585.3417 9.6
Vis
0.680
ANH 2019-03-31 19:20:03 2458574.3056 9.9
Vis
0.581
ANH 2019-03-23 19:03:04 2458566.2938 9.6
Vis
0.509
ANH 2019-03-01 19:10:59 2458544.2993 10.7
Vis
0.312
ANH 2019-02-11 18:30:57 2458526.2715 10.5
Vis
0.150
ANH 2019-01-17 20:12:02 2458501.3417 9.9
Vis
0.927
ANH 2018-12-28 18:35:59 2458481.2750 9.6
Vis
0.747


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Z+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png