Ljuskurva: YY Aur

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2020-09-08 06:50:58 2459100.7854 14.729
V
0.322
KTS 2020-07-29 05:22:16 2459059.7238 12.773
V
0.200
KTS 2020-05-08 20:40:59 2458978.3618 9.583
V
0.959
LNM 2020-05-05 20:21:07 2458975.3480 9.516
V
0.950
LNM 2020-05-03 20:43:09 2458973.3633 9.548
V
0.944
LNM 2020-04-21 21:00:51 2458961.3756 10.233
V
0.908
LNM 2020-04-19 20:42:17 2458959.3627 10.42
V
0.903


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=YY+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png