Ljuskurva: Y UMa

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2018-12-09 17:06:00 2458462.2125 8.6
Vis
KAR 2018-12-04 16:53:00 2458457.2035 8.6
Vis
ANH 2018-11-26 16:24:57 2458449.1840 8.5
Vis
KAR 2018-11-25 17:06:00 2458448.2125 8.6
Vis
BEN 2018-11-25 16:39:00 2458448.1937 8.8
Vis
ANH 2018-11-03 17:49:03 2458426.2424 8.6
Vis
ANH 2018-10-24 16:53:02 2458416.2035 8.5
Vis
BEN 2018-10-18 17:19:00 2458410.2215 8.9
Vis
KAR 2018-10-14 18:13:00 2458406.2590 8.4
Vis
ANH 2018-10-13 19:43:58 2458405.3222 8.2
Vis
KAR 2018-10-11 17:55:00 2458403.2465 8.5
Vis
KAR 2018-10-07 18:20:00 2458399.2639 8.6
Vis
BEN 2018-10-03 19:01:00 2458395.2924 8.9
Vis
ANH 2018-10-03 18:05:02 2458395.2535 8.1
Vis
KAR 2018-10-02 18:30:00 2458394.2708 8.7
Vis
KAR 2018-09-24 18:43:00 2458386.2799 8.7
Vis
ANH 2018-09-22 19:28:59 2458384.3118 8.2
Vis
ANH 2018-09-09 19:37:03 2458371.3174 8.3
Vis
KAR 2018-09-03 19:47:00 2458365.3243 8.5
Vis
KAR 2018-09-02 19:53:00 2458364.3285 8.5
Vis
ANH 2018-09-01 19:57:04 2458363.3313 8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png