Ljuskurva: Y UMa

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:34:00 2459102.3153 8.4
Vis
KAR 2020-08-27 20:06:00 2459089.3375 8.5
Vis
ANH 2020-08-15 21:46:56 2459077.4076 8.4
Vis
KAR 2020-07-30 21:36:00 2459061.4000 8.3
Vis
ANH 2020-07-22 21:56:00 2459053.4139 8.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png