Ljuskurva: Y UMa

Totalt antal observationer: 11
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2020-09-09 19:34:00 2459102.3153 8.4
Vis
KAR 2020-08-27 20:06:00 2459089.3375 8.5
Vis
ANH 2020-08-15 21:46:56 2459077.4076 8.4
Vis
KAR 2020-07-30 21:36:00 2459061.4000 8.3
Vis
ANH 2020-07-22 21:56:00 2459053.4139 8.1
Vis
ANH 2020-04-06 20:11:02 2458946.3410 8.9
Vis
KAR 2020-03-25 19:08:00 2458934.2972 8.6
Vis
KAR 2020-03-18 18:51:00 2458927.2854 8.7
Vis
ANH 2020-03-16 18:38:00 2458925.2764 8.9
Vis
ANH 2020-02-22 21:26:03 2458902.3931 8.7
Vis
ANH 2020-02-03 05:15:56 2458882.7194 8.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+UMa&lastdays=365&showband=@BVRI&.png