Ljuskurva: Y Tau

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-02-11 18:12:57 2458526.2590 6.9
Vis
KAR 2019-01-29 17:29:00 2458513.2285 6.8
Vis
ANH 2019-01-14 19:59:57 2458498.3333 6.9
Vis
KAR 2019-01-09 17:17:00 2458493.2201 7.1
Vis
ANH 2018-12-18 22:31:00 2458471.4382 6.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Tau&lastdays=365&showband=@BVRI&.png