Ljuskurva: Y Sgr

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-10-18 17:40:00 2458410.2361 5.9
Vis
0.779
KTS 2018-10-10 17:50:00 2458402.2431 5.8
Vis
0.395
KTS 2018-09-03 20:55:00 2458365.3715 5.4
Vis
0.008
KTS 2018-08-17 22:05:00 2458348.4201 5.4
Vis
0.072
KTS 2018-07-23 22:00:00 2458323.4167 6.1
Vis
0.741


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Sgr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png