Ljuskurva: Y Per

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 20:13:03 2458495.3424 9.2
Vis
0.467
ANH 2018-12-28 16:55:03 2458481.2049 9.1
Vis
0.410
ANH 2018-11-17 21:28:56 2458440.3951 9.4
Vis
0.246
ANH 2018-11-02 19:27:59 2458425.3111 9.2
Vis
0.185
ANH 2018-10-15 19:40:56 2458407.3201 9.0
Vis
0.113
ANH 2018-09-28 20:31:03 2458390.3549 8.9
Vis
0.044
ANH 2018-09-01 21:47:57 2458363.4083 9.3
Vis
0.936
ANH 2018-04-06 20:33:04 2458215.3563 9.1
Vis
0.339
ANH 2018-03-27 20:17:57 2458205.3458 8.8
Vis
0.299
ANH 2018-03-20 20:33:56 2458198.3569 8.8
Vis
0.271
ANH 2018-03-14 21:18:00 2458192.3875 8.9
Vis
0.247
ANH 2018-02-21 21:11:57 2458171.3833 8.8
Vis
0.162
ANH 2018-02-13 21:06:02 2458163.3792 8.9
Vis
0.130
ANH 2018-02-05 19:37:03 2458155.3174 8.8
Vis
0.098
ANH 2018-01-27 16:19:03 2458146.1799 8.9
Vis
0.061
ANH 2018-01-20 23:09:01 2458139.4646 8.8
Vis
0.034


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png