Ljuskurva: Y Per

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-12 20:14:03 2458586.3431 9.2
Vis
0.834
ANH 2019-03-23 20:13:03 2458566.3424 9.2
Vis
0.753
ANH 2019-03-11 21:06:02 2458554.3792 9.2
Vis
0.705
ANH 2019-03-01 18:45:04 2458544.2813 9.3
Vis
0.664
ANH 2019-02-11 19:46:59 2458526.3243 9.1
Vis
0.592
ANH 2019-01-11 20:13:03 2458495.3424 9.2
Vis
0.467
ANH 2018-12-28 16:55:03 2458481.2049 9.1
Vis
0.410
ANH 2018-11-17 21:28:56 2458440.3951 9.4
Vis
0.246
ANH 2018-11-02 19:27:59 2458425.3111 9.2
Vis
0.185
ANH 2018-10-15 19:40:56 2458407.3201 9.0
Vis
0.113
ANH 2018-09-28 20:31:03 2458390.3549 8.9
Vis
0.044
ANH 2018-09-01 21:47:57 2458363.4083 9.3
Vis
0.936


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png