Ljuskurva: Y Lyn

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-26 21:27:56 2458600.3944 8.2
Vis
ANH 2019-04-16 20:12:02 2458590.3417 8.0
Vis
ANH 2019-04-11 20:09:01 2458585.3396 8.1
Vis
ANH 2019-03-29 20:53:57 2458572.3708 8.1
Vis
ANH 2019-03-19 20:13:03 2458562.3424 8.0
Vis
ANH 2019-03-05 20:22:59 2458548.3493 7.8
Vis
ANH 2019-01-11 21:32:58 2458495.3979 7.8
Vis
ANH 2018-12-28 17:53:57 2458481.2458 7.6
Vis
ANH 2018-12-18 22:57:04 2458471.4563 7.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Lyn&lastdays=365&showband=@BVRI&.png