Ljuskurva: Y Lyn

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-19 20:13:03 2458562.3424 8.0
Vis
ANH 2019-03-05 20:22:59 2458548.3493 7.8
Vis
ANH 2019-01-11 21:32:58 2458495.3979 7.8
Vis
ANH 2018-12-28 17:53:57 2458481.2458 7.6
Vis
ANH 2018-12-18 22:57:04 2458471.4563 7.2
Vis
ANH 2018-05-09 21:13:58 2458248.3847 6.6
Vis
ANH 2018-04-17 21:22:01 2458226.3903 6.6
Vis
ANH 2018-04-10 20:19:58 2458219.3472 6.6
Vis
ANH 2018-03-29 19:11:59 2458207.3000 7.0
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Lyn&lastdays=365&showband=@BVRI&.png