Ljuskurva: Y Gem

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-04-16 20:28:01 2458590.3528 10.2
Vis
ANH 2019-04-02 19:00:02 2458576.2917 9.6
Vis
ANH 2019-03-31 19:07:58 2458574.2972 9.5
Vis
ANH 2019-03-19 19:58:56 2458562.3326 9.7
Vis
ANH 2019-03-11 20:43:00 2458554.3632 9.5
Vis
ANH 2019-02-28 19:26:58 2458543.3104 9.4
Vis
ANH 2019-02-11 20:22:59 2458526.3493 9.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=Y+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png