Ljuskurva: XY Lyr

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2018-01-08 05:16:00 2458126.7194 6.3
Vis
HOK 2017-12-03 17:10:00 2458091.2153 6.4
Vis
HOK 2017-11-23 19:16:00 2458081.3028 6.1
Vis
HOK 2017-11-19 18:39:00 2458077.2771 6.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=XY+Lyr&lastdays=365&showband=@BVRI&.png