Ljuskurva: XY Cyg

Totalt antal observationer: 29
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-03-19 06:02:09 2458561.7515 15.493
V
0.634
KTS 2019-03-17 04:30:08 2458559.6876 15.737
V
0.627
KTS 2019-02-24 05:23:42 2458538.7248 15.319
V
0.557
KTS 2019-02-24 05:23:42 2458538.7248 12.969
R
0.557
KTS 2019-02-24 05:23:42 2458538.7248 17.581
B
0.557
KTS 2019-02-06 06:50:15 2458520.7849 14.82
V
0.498
HGG 2018-12-18 19:12:51 2458471.3006 13.391
V
0.333
WRT 2018-11-27 16:48:17 2458450.2002 10.421
R
0.262
WRT 2018-11-27 16:45:59 2458450.1986 12.524
V
0.262
KTS 2018-11-06 23:02:49 2458429.4603 11.911
V
0.193
HGG 2018-10-17 23:58:07 2458409.4987 11.362
V
0.126
KTS 2018-10-16 21:26:12 2458408.3932 11.395
V
0.123
WRT 2018-10-07 17:44:26 2458399.2392 9.596
R
0.092
WRT 2018-10-07 17:43:17 2458399.2384 11.13
V
0.092
WRT 2018-09-28 18:41:28 2458390.2788 9.602
R
0.062
WRT 2018-09-28 18:40:19 2458390.2780 11.056
V
0.062
WRT 2018-09-15 18:51:50 2458377.2860 9.682
R
0.019
WRT 2018-09-15 18:50:24 2458377.2850 11.082
V
0.019
WRT 2018-09-03 20:26:26 2458365.3517 9.91
R
0.979
WRT 2018-09-03 20:25:17 2458365.3509 11.388
V
0.979
KTS 2018-08-29 22:35:28 2458360.4413 11.683
V
0.963
KTS 2018-08-22 03:16:33 2458352.6365 12.139
V
0.937
KTS 2018-08-06 00:48:48 2458336.5339 13.097
V
0.883
HGG 2018-08-04 01:20:03 2458334.5556 13.178
V
0.876
KTS 2018-07-18 09:15:15 2458317.8856 13.808
V
0.821
HGG 2018-07-10 06:12:14 2458309.7585 14.034
V
0.794
KTS 2018-05-29 08:14:47 2458267.8436 15.914
V
0.654
KTS 2018-04-22 08:37:06 2458230.8591 15.362
V
0.531
KTS 2018-04-04 10:58:04 2458212.9570 14.843
V
0.471


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=XY+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png