Ljuskurva: XX Cam

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-08-16 22:45:00 2458712.4479 7.6
Vis
HGG 2019-08-12 22:40:00 2458708.4444 7.5
Vis
HGG 2019-08-08 00:29:00 2458703.5201 7.5
Vis
HGG 2019-08-03 22:17:00 2458699.4285 7.5
Vis
HGG 2019-08-02 23:01:00 2458698.4590 7.5
Vis
HGG 2019-08-01 23:53:00 2458697.4951 7.5
Vis
HGG 2019-07-28 22:45:00 2458693.4479 7.6
Vis
HGG 2019-07-26 23:47:00 2458691.4910 7.5
Vis
HGG 2019-07-24 23:29:00 2458689.4785 7.5
Vis
HGG 2019-07-16 23:30:00 2458681.4792 7.5
Vis
HGG 2019-02-28 20:54:00 2458543.3708 7.6
Vis
HGG 2019-01-05 17:23:00 2458489.2243 7.6
Vis
HGG 2019-01-04 16:41:00 2458488.1951 7.5
Vis
HGG 2019-01-02 17:42:00 2458486.2375 7.5
Vis
HGG 2018-10-20 18:11:00 2458412.2576 7.6
Vis
HGG 2018-10-18 20:55:00 2458410.3715 7.6
Vis
HGG 2018-10-12 21:06:00 2458404.3792 7.6
Vis
HGG 2018-10-11 19:46:00 2458403.3236 7.5
Vis
HGG 2018-10-05 20:06:00 2458397.3375 7.5
Vis
HGG 2018-09-28 18:46:00 2458390.2819 7.6
Vis
HGG 2018-09-01 00:19:00 2458362.5132 7.6
Vis
HGG 2018-08-23 21:25:00 2458354.3924 7.6
Vis
HGG 2018-08-22 21:06:00 2458353.3792 7.5
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=XX+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png