Ljuskurva: XX Cam

Totalt antal observationer: 26
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-02-28 20:54:00 2458543.3708 7.6
Vis
HGG 2019-01-05 17:23:00 2458489.2243 7.6
Vis
HGG 2019-01-04 16:41:00 2458488.1951 7.5
Vis
HGG 2019-01-02 17:42:00 2458486.2375 7.5
Vis
HGG 2018-10-20 18:11:00 2458412.2576 7.6
Vis
HGG 2018-10-18 20:55:00 2458410.3715 7.6
Vis
HGG 2018-10-12 21:06:00 2458404.3792 7.6
Vis
HGG 2018-10-11 19:46:00 2458403.3236 7.5
Vis
HGG 2018-10-05 20:06:00 2458397.3375 7.5
Vis
HGG 2018-09-28 18:46:00 2458390.2819 7.6
Vis
HGG 2018-09-01 00:19:00 2458362.5132 7.6
Vis
HGG 2018-08-23 21:25:00 2458354.3924 7.6
Vis
HGG 2018-08-22 21:06:00 2458353.3792 7.5
Vis
HGG 2018-08-17 21:10:00 2458348.3819 7.5
Vis
HGG 2018-08-15 22:30:00 2458346.4375 7.6
Vis
HGG 2018-08-10 22:15:00 2458341.4271 7.5
Vis
HGG 2018-08-03 22:47:00 2458334.4493 7.5
Vis
HGG 2018-08-01 21:38:00 2458332.4014 7.5
Vis
HGG 2018-07-29 22:06:00 2458329.4208 7.6
Vis
HGG 2018-07-27 21:52:00 2458327.4111 7.5
Vis
HGG 2018-07-26 23:10:00 2458326.4653 7.6
Vis
HGG 2018-07-25 22:59:00 2458325.4576 7.5
Vis
HGG 2018-07-24 22:35:00 2458324.4410 7.5
Vis
HGG 2018-07-23 22:51:00 2458323.4521 7.5
Vis
HGG 2018-07-21 23:10:00 2458321.4653 7.6
Vis
HGG 2018-07-19 23:53:00 2458319.4951 7.6
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=XX+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png