Ljuskurva: X Oph

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-05-23 22:50:00 2458262.4514 7.6
Vis
0.109
KTS 2018-05-14 22:40:00 2458253.4444 7.5
Vis
0.082
ANH 2018-05-04 23:13:03 2458243.4674 7.3
Vis
0.052
KTS 2017-11-06 17:35:00 2458064.2326 8.1
Vis
0.522
ANH 2017-10-30 17:14:00 2458057.2181 8.1
Vis
0.501
KTS 2017-10-29 17:15:00 2458056.2187 8.5
Vis
0.498
ANH 2017-10-20 17:30:59 2458047.2298 8.4
Vis
0.472
KTS 2017-10-09 17:55:00 2458036.2465 8.6
Vis
0.439
KTS 2017-09-26 19:20:00 2458023.3056 8.7
Vis
0.401
ANC 2017-09-24 18:03:00 2458021.2521 8.6
Vis
0.395
ANH 2017-09-19 19:00:59 2458016.2923 8.9
Vis
0.380
ANC 2017-09-16 18:31:00 2458013.2715 8.6
Vis
0.371
ANC 2017-09-10 18:46:00 2458007.2819 8.6
Vis
0.354
KTS 2017-08-22 20:55:00 2457988.3715 8.5
Vis
0.298
ANH 2017-08-22 20:12:00 2457988.3417 8.4
Vis
0.297
ANC 2017-08-19 20:13:00 2457985.3424 8.2
Vis
0.289
KTS 2017-08-16 20:45:00 2457982.3646 8.4
Vis
0.280
ANH 2017-08-11 21:13:00 2457977.3840 8.2
Vis
0.265
ANC 2017-08-10 20:25:00 2457976.3507 8.4
Vis
0.262
ANH 2017-07-23 22:23:59 2457958.4333 8.0
Vis
0.209
KTS 2017-07-19 21:50:00 2457954.4097 8.0
Vis
0.197
ANC 2017-07-18 21:16:00 2457953.3861 8.2
Vis
0.194


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Oph&lastdays=365&showband=@BVRI&.png