Ljuskurva: X Gem

Totalt antal observationer: 16
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KAR 2019-04-20 20:25:00 2458594.3507 9.7
Vis
0.940
ANH 2019-04-15 19:40:56 2458589.3201 9.4
Vis
0.921
KAR 2019-04-11 20:02:00 2458585.3347 9.0
Vis
0.906
KAR 2019-04-08 19:34:00 2458582.3153 8.8
Vis
0.895
KAR 2019-04-04 19:27:00 2458578.3104 8.7
Vis
0.880
KAR 2019-04-01 19:34:00 2458575.3153 8.6
Vis
0.868
ANH 2019-03-31 19:14:00 2458574.3014 8.6
Vis
0.864
ANH 2019-03-19 20:05:59 2458562.3375 8.1
Vis
0.819
KAR 2019-03-18 19:11:00 2458561.2993 8.1
Vis
0.815
ANC 2019-03-17 20:01:00 2458560.3340 9.7
Vis
0.812
ANH 2019-03-11 20:49:03 2458554.3674 8.3
Vis
0.789
ANC 2019-03-10 21:00:00 2458553.3750 9.0
Vis
0.785
KTS 2019-03-01 18:35:00 2458544.2743 8.7
Vis
0.751
ANH 2019-02-28 19:32:00 2458543.3139 8.4
Vis
0.747
ANC 2019-02-28 19:09:00 2458543.2979 8.5
Vis
0.747
ANH 2019-02-11 20:30:02 2458526.3542 9.3
Vis
0.683


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png