Ljuskurva: X Gem

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-02-11 20:30:02 2458526.3542 9.3
Vis
0.683
BEN 2018-05-02 20:44:00 2458241.3639 10.5
Vis
0.604
ANC 2018-04-17 20:37:00 2458226.3590 11.6
Vis
0.547
ANC 2018-04-02 20:12:00 2458211.3417 12.3
Vis
0.490


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Gem&lastdays=365&showband=@BVRI&.png