Ljuskurva: X Cyg

Totalt antal observationer: 7
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
JOM 2017-12-02 03:44:00 2458089.6556 6.7
Vis
0.193
HOK 2017-11-24 17:17:00 2458082.2201 6.8
Vis
0.739
HOK 2017-11-23 19:35:00 2458081.3160 6.7
Vis
0.684
JOM 2017-11-21 02:00:00 2458078.5833 7.1
Vis
0.517
JOM 2017-11-18 02:24:00 2458075.6000 6.9
Vis
0.335
JOM 2017-11-14 01:56:00 2458071.5806 6.8
Vis
0.090
JOM 2017-11-09 02:32:00 2458066.6056 6.8
Vis
0.786


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png