Ljuskurva: X Cam

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-14 19:51:01 2458498.3271 10.2
Vis
0.319
ANH 2018-12-28 18:07:03 2458481.2549 8.9
Vis
0.200
ANH 2018-11-27 18:07:03 2458450.2549 8.3
Vis
0.984
ANC 2018-10-13 17:37:00 2458405.2340 12.3
Vis
0.670
HGG 2018-08-03 21:30:00 2458334.3958 9.0
Vis
0.176
HGG 2018-07-21 22:29:00 2458321.4368 8.2
Vis
0.085
HGG 2018-07-04 23:05:00 2458304.4618 8.0
Vis
0.967
ANH 2018-03-25 20:51:56 2458203.3694 10.0
Vis
0.261
ANC 2018-03-21 19:21:00 2458199.3062 10.3
Vis
0.233
ANH 2018-03-15 21:03:01 2458193.3771 8.9
Vis
0.192


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Cam&lastdays=365&showband=@BVRI&.png