Ljuskurva: X Aur

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-05-04 21:18:00 2458608.3875 8.6
Vis
0.873
ANH 2019-04-26 20:44:00 2458600.3639 8.8
Vis
0.825
KAR 2019-04-23 20:40:00 2458597.3611 9.0
Vis
0.806
ANH 2019-04-22 20:17:57 2458596.3458 9.1
Vis
0.800
ANH 2019-04-17 20:05:59 2458591.3375 9.6
Vis
0.770
ANH 2019-04-12 20:04:59 2458586.3368 9.7
Vis
0.739
ANH 2019-03-23 18:46:56 2458566.2826 12.2
Vis
0.618
ANH 2019-01-17 20:08:00 2458501.3389 10.1
Vis
0.224
ANH 2019-01-11 17:26:00 2458495.2264 9.2
Vis
0.187
KAR 2019-01-09 17:50:00 2458493.2431 9.3
Vis
0.175
KTS 2019-01-02 18:50:00 2458486.2847 8.9
Vis
0.133
ANH 2018-12-28 17:40:59 2458481.2368 8.6
Vis
0.102
KTS 2018-12-27 17:35:00 2458480.2326 8.8
Vis
0.096
ANH 2018-11-27 18:11:57 2458450.2583 8.7
Vis
0.914
KTS 2018-11-25 20:10:00 2458448.3403 8.7
Vis
0.903
ANH 2018-11-17 23:48:02 2458440.4917 8.6
Vis
0.855
ANH 2018-11-02 19:45:59 2458425.3236 9.8
Vis
0.763


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png