Ljuskurva: X Aur

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-17 20:08:00 2458501.3389 10.1
Vis
0.224
ANH 2019-01-11 17:26:00 2458495.2264 9.2
Vis
0.187
KAR 2019-01-09 17:50:00 2458493.2431 9.3
Vis
0.175
KTS 2019-01-02 18:50:00 2458486.2847 8.9
Vis
0.133
ANH 2018-12-28 17:40:59 2458481.2368 8.6
Vis
0.102
KTS 2018-12-27 17:35:00 2458480.2326 8.8
Vis
0.096
ANH 2018-11-27 18:11:57 2458450.2583 8.7
Vis
0.914
KTS 2018-11-25 20:10:00 2458448.3403 8.7
Vis
0.903
ANH 2018-11-17 23:48:02 2458440.4917 8.6
Vis
0.855
ANH 2018-11-02 19:45:59 2458425.3236 9.8
Vis
0.763


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=X+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png