Ljuskurva: WikV03

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-24 17:15:12 2458447.2189 14.588
R
0.770
WRT 2018-11-24 17:08:44 2458447.2144 14.749
V
0.760
KTS 2018-11-03 21:30:23 2458426.3961 14.854
V
0.795
KTS 2018-10-11 23:08:44 2458403.4644 15.121
V
0.063
WRT 2018-09-22 19:00:11 2458384.2918 14.538
R
0.810
WRT 2018-09-22 18:57:18 2458384.2898 14.837
V
0.806
WRT 2018-09-12 19:47:08 2458374.3244 14.612
R
0.325
WRT 2018-09-12 19:43:40 2458374.3220 14.83
V
0.319
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 14.892
R
0.952
KTS 2018-08-29 22:01:37 2458360.4178 15.275
V
0.952
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 15.247
V
0.994
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 15.205
V
0.944
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 14.981
V
0.178
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.827
V
0.763
KTS 2018-01-23 06:12:23 2458141.7586 14.829
V
0.671


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WikV03&lastdays=365&showband=@BVRI&.png