Ljuskurva: WikV02

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-24 17:15:12 2458447.2189 12.702
R
0.186
WRT 2018-11-24 17:08:44 2458447.2144 12.835
V
0.147
WRT 2018-09-22 19:00:11 2458384.2918 12.711
R
0.400
WRT 2018-09-22 18:57:18 2458384.2898 12.855
V
0.383
WRT 2018-09-12 19:47:08 2458374.3244 12.596
R
0.900
WRT 2018-09-12 19:43:40 2458374.3220 12.703
V
0.880
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 12.664
V
0.739
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 12.743
V
0.720
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 12.743
V
0.662
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 12.746
V
0.815


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WikV02&lastdays=365&showband=@BVRI&.png