Ljuskurva: WikV01

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2020-03-22 03:29:22 2458930.6454 14.801
R
0.448
WRT 2020-03-22 03:24:46 2458930.6422 14.948
V
0.444
WRT 2019-11-04 17:00:05 2458792.2084 14.957
R
0.043
WRT 2019-11-04 16:57:12 2458792.2064 15.439
V
0.040
KTS 2019-10-07 02:21:33 2458763.5983 14.866
V
0.653
WRT 2019-09-15 21:12:48 2458742.3839 14.349
R
0.152
WRT 2019-09-15 21:11:22 2458742.3829 14.881
V
0.151
KTS 2019-09-11 03:26:47 2458737.6436 15.018
V
0.454
KTS 2019-07-29 05:05:51 2458693.7124 14.907
V
0.648
KTS 2019-06-12 07:13:43 2458646.8012 14.713
V
0.259


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WikV01&lastdays=365&showband=@BVRI&.png