Ljuskurva: WikV01

Totalt antal observationer: 15
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-07-18 09:09:47 2458317.8818 14.88
V
0.881
KTS 2018-06-05 08:41:42 2458274.8623 14.879
V
0.171
KTS 2018-05-09 10:13:35 2458247.9261 14.798
V
0.793
KTS 2018-04-26 09:17:25 2458234.8871 14.83
V
0.120
WRT 2018-01-10 04:30:00 2458128.6875 14.564
R
0.465
WRT 2018-01-10 04:27:33 2458128.6858 15.019
V
0.463
WRT 2017-12-22 15:19:43 2458110.1387 14.166
R
0.169
WRT 2017-12-22 15:18:17 2458110.1377 14.795
V
0.168
KTS 2017-11-23 01:22:39 2458080.5574 14.916
V
0.612
WRT 2017-11-06 18:31:23 2458064.2718 14.981
R
0.036
WRT 2017-11-06 18:29:22 2458064.2704 15.455
V
0.034
WRT 2017-10-04 20:36:57 2458031.3590 14.488
R
0.474
WRT 2017-10-04 20:34:30 2458031.3573 15.046
V
0.472
WRT 2017-08-25 21:39:53 2457991.4027 14.504
R
0.446
WRT 2017-08-25 21:35:08 2457991.3994 14.906
V
0.442


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WikV01&lastdays=365&showband=@BVRI&.png