Ljuskurva: WZ Del

Totalt antal observationer: 23
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-03-11 05:41:42 2458553.7373 15.482
V
0.272
KTS 2018-12-04 02:08:26 2458456.5892 12.279
V
0.897
WRT 2018-11-27 16:17:45 2458450.1790 11.612
R
0.873
WRT 2018-11-27 16:16:10 2458450.1779 12.659
V
0.873
KTS 2018-11-24 01:42:23 2458446.5711 12.948
V
0.859
KTS 2018-11-06 22:29:34 2458429.4372 14.621
V
0.793
KTS 2018-11-06 22:29:34 2458429.4372 13.252
R
0.793
KTS 2018-11-06 22:29:34 2458429.4372 16.038
B
0.793
HGG 2018-11-05 02:09:53 2458427.5902 14.664
V
0.786
KTS 2018-10-14 22:54:02 2458406.4542 15.822
V
0.704
KTS 2018-10-03 01:17:11 2458394.5536 16.405
V
0.659
ANC 2018-09-15 19:19:00 2458377.3049 <14.8
Vis
0.592
ANC 2018-09-08 19:36:00 2458370.3167 <14.8
Vis
0.565
WRT 2018-09-02 22:10:50 2458364.4242 14.937
R
0.542
WRT 2018-09-02 22:03:56 2458364.4194 17.473
V
0.542
KTS 2018-08-25 23:27:27 2458356.4774 16.949
V
0.512
KTS 2018-08-11 22:14:00 2458342.4264 17.569
V
0.458
HGG 2018-08-04 00:38:00 2458334.5264 16.792
V
0.427
KTS 2018-08-02 04:29:08 2458332.6869 17.19
V
0.420
KTS 2018-06-26 09:00:25 2458295.8753 16.4
V
0.278
KTS 2018-05-27 08:42:34 2458265.8629 14.352
V
0.163
KTS 2018-04-26 09:33:07 2458234.8980 12.792
V
0.044
KTS 2018-03-29 11:19:58 2458206.9722 12.59
V
0.936


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WZ+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png