Ljuskurva: WX Her

Totalt antal observationer: 39
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
WRT 2018-11-27 16:01:37 2458450.1678 11.325
R
0.833
WRT 2018-11-27 16:00:11 2458450.1668 12.264
V
0.833
WRT 2018-11-24 16:09:59 2458447.1736 11.282
R
0.817
WRT 2018-11-24 16:08:32 2458447.1726 12.216
V
0.817
KTS 2018-11-24 01:17:28 2458446.5538 12.242
V
0.814
KTS 2018-11-06 20:33:12 2458429.3564 12.414
V
0.721
WRT 2018-10-14 17:32:12 2458406.2307 12.238
R
0.596
WRT 2018-10-14 17:30:28 2458406.2295 13.374
V
0.596
WRT 2018-10-05 17:53:22 2458397.2454 12.553
R
0.547
WRT 2018-10-05 17:51:04 2458397.2438 13.772
V
0.547
WRT 2018-09-30 18:20:18 2458392.2641 12.789
R
0.520
WRT 2018-09-30 18:18:00 2458392.2625 14.155
V
0.520
WRT 2018-09-26 18:29:05 2458388.2702 13.053
R
0.499
WRT 2018-09-26 18:26:12 2458388.2682 14.502
V
0.499
KTS 2018-09-23 02:38:23 2458384.6100 14.811
V
0.479
WRT 2018-09-18 18:56:52 2458380.2895 13.475
R
0.456
WRT 2018-09-18 18:52:33 2458380.2865 15.154
V
0.456
WRT 2018-09-10 19:45:41 2458372.3234 13.73
R
0.413
WRT 2018-09-10 19:42:05 2458372.3209 15.503
V
0.413
KTS 2018-08-29 21:29:22 2458360.3954 15.466
V
0.348
KTS 2018-08-20 22:59:39 2458351.4581 15.038
V
0.300
KTS 2018-08-08 23:36:14 2458339.4835 14.169
V
0.235
KTS 2018-08-08 04:20:47 2458338.6811 14.119
V
0.231
KTS 2018-07-30 23:26:52 2458330.4770 13.535
V
0.186
KTS 2018-06-26 08:36:23 2458295.8586 12.064
V
0.999
KTS 2018-06-12 07:05:48 2458281.7957 11.871
V
0.923
KTS 2018-05-27 08:18:57 2458265.8465 12.014
V
0.837
KTS 2018-05-03 09:08:47 2458241.8811 12.957
V
0.707
KTS 2018-04-22 08:23:51 2458230.8499 13.571
V
0.648
WRT 2018-03-27 02:15:21 2458204.5940 13.545
R
0.506
WRT 2018-03-27 02:12:20 2458204.5919 15.264
V
0.506
KTS 2018-02-23 12:05:11 2458173.0036 15.782
V
0.335
KTS 2018-02-02 12:14:06 2458152.0098 14.672
V
0.222
KTS 2018-01-25 05:25:17 2458143.7259 14.126
V
0.177
KTS 2018-01-18 06:16:24 2458136.7614 13.675
V
0.139
WRT 2018-01-10 04:09:07 2458128.6730 11.934
R
0.096
WRT 2018-01-10 04:06:48 2458128.6714 13.16
V
0.096
KTS 2018-01-05 06:25:20 2458123.7676 12.901
V
0.069
KTS 2017-12-29 06:55:09 2458116.7883 12.613
V
0.031


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WX+Her&lastdays=365&showband=@BVRI&.png