Ljuskurva: WX Del

Totalt antal observationer: 22
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2019-05-19 05:50:47 2458622.7436 11.597
V
0.011
KTS 2019-05-15 09:07:11 2458618.8800 11.542
V
0.004
KTS 2019-04-25 09:45:04 2458598.9063 11.238
V
0.966
HGG 2019-03-28 07:47:25 2458570.8246 12.61
V
0.913
KTS 2019-03-18 06:06:37 2458560.7546 16.262
B
0.894
KTS 2019-03-18 06:06:37 2458560.7546 12.166
R
0.894
KTS 2019-03-18 06:06:37 2458560.7546 14.407
V
0.894
HGG 2019-02-26 06:40:45 2458540.7783 15.93
V
0.856
KTS 2018-12-16 20:26:26 2458469.3517 16.476
V
0.721
WRT 2018-11-27 16:30:08 2458450.1876 13.438
R
0.685
WRT 2018-11-27 16:24:14 2458450.1835 16.658
V
0.685
KTS 2018-10-18 23:09:35 2458410.4650 <16.068
V
0.610
HGG 2018-10-18 22:56:29 2458410.4559 <16.317
V
0.610
KTS 2018-10-11 23:24:51 2458403.4756 17.163
V
0.597
ANC 2018-09-15 19:21:00 2458377.3062 <13.9
Vis
0.547
ANC 2018-09-08 19:38:00 2458370.3181 <14.5
Vis
0.534
KTS 2018-08-29 22:30:17 2458360.4377 16.572
V
0.515
HGG 2018-08-29 02:11:28 2458359.5913 16.438
V
0.514
HGG 2018-08-19 00:03:18 2458349.5023 16.075
V
0.495
KTS 2018-08-11 22:07:58 2458342.4222 16.114
V
0.481
KTS 2018-08-02 04:25:40 2458332.6845 15.817
V
0.463
KTS 2018-06-12 07:16:10 2458281.8029 15.025
V
0.367


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WX+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png