Ljuskurva: WX Del

Totalt antal observationer: 30
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-08-11 22:07:58 2458342.4222 16.114
V
0.481
KTS 2018-08-02 04:25:40 2458332.6845 15.817
V
0.463
KTS 2018-06-12 07:16:10 2458281.8029 15.025
V
0.367
KTS 2018-05-03 09:27:56 2458241.8944 14.469
V
0.291
KTS 2018-03-29 11:17:22 2458206.9704 13.607
V
0.225
KTS 2017-12-26 19:48:43 2458114.3255 12.134
V
0.050
KTS 2017-12-20 19:16:36 2458108.3032 13.989
B
0.039
KTS 2017-12-20 19:16:36 2458108.3032 12.138
V
0.039
KTS 2017-12-20 19:16:36 2458108.3032 10.312
R
0.039
KTS 2017-12-10 20:26:35 2458098.3518 12.149
V
0.020
WRT 2017-12-03 15:28:04 2458091.1445 9.89
R
0.006
WRT 2017-12-03 15:26:47 2458091.1436 12.109
V
0.006
KTS 2017-11-20 01:44:32 2458077.5726 12.07
V
0.981
KTS 2017-11-09 21:25:03 2458067.3924 12.048
V
0.961
KTS 2017-11-09 21:25:03 2458067.3924 10.278
R
0.961
KTS 2017-11-09 21:25:03 2458067.3924 13.898
B
0.961
KTS 2017-10-31 20:57:41 2458058.3734 12.213
V
0.944
KTS 2017-10-31 20:57:41 2458058.3734 10.418
R
0.944
KTS 2017-10-31 20:57:41 2458058.3734 14.114
B
0.944
KTS 2017-10-25 20:07:09 2458052.3383 12.471
V
0.933
KTS 2017-10-10 20:47:02 2458037.3660 16.001
B
0.905
KTS 2017-10-10 20:47:02 2458037.3660 11.814
R
0.905
KTS 2017-10-10 20:47:02 2458037.3660 13.963
V
0.905
KTS 2017-10-08 22:51:18 2458035.4523 14.263
V
0.901
KTS 2017-09-22 00:21:10 2458018.5147 16.409
V
0.869
KTS 2017-09-22 00:21:10 2458018.5147 13.487
R
0.869
KTS 2017-09-11 21:03:01 2458008.3771 16.661
V
0.850
KTS 2017-09-04 22:22:30 2458001.4323 16.828
V
0.837
KTS 2017-08-29 03:22:27 2457994.6406 16.955
V
0.824
KTS 2017-08-19 02:33:21 2457984.6065 17.132
V
0.805


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WX+Del&lastdays=365&showband=@BVRI&.png