Ljuskurva: WX Cyg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2020-01-16 17:07:00 2458865.2132 10.3
Vis
0.793
BEN 2020-01-04 18:04:00 2458853.2528 10.4
Vis
0.764
ANH 2019-12-30 20:01:58 2458848.3347 10.0
Vis
0.752
ANH 2019-11-29 16:59:57 2458817.2083 9.6
Vis
0.676
ANH 2019-10-19 17:39:59 2458776.2361 10.4
Vis
0.576
ANH 2019-09-18 19:37:03 2458745.3174 10.3
Vis
0.501


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=WX+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png