Ljuskurva: W Tri

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-08 20:07:00 2458551.3382 8.1
Vis
ANH 2019-01-11 18:00:00 2458495.2500 8.0
Vis
KTS 2018-12-27 17:15:00 2458480.2187 8.4
Vis
ANH 2018-12-14 19:39:04 2458467.3188 8.1
Vis
ANH 2018-11-27 18:40:01 2458450.2778 8.1
Vis
ANH 2018-11-16 21:47:57 2458439.4083 8.0
Vis
ANH 2018-11-02 19:37:03 2458425.3174 7.9
Vis
ANH 2018-10-15 19:52:01 2458407.3278 7.7
Vis
ANH 2018-09-28 20:47:02 2458390.3660 7.8
Vis
ANH 2018-09-01 21:58:01 2458363.4153 8.0
Vis
ANH 2018-08-24 22:45:59 2458355.4486 8.1
Vis
ANH 2018-08-13 22:07:58 2458344.4222 7.9
Vis
HGG 2018-08-10 22:42:00 2458341.4458 8.3
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png