Ljuskurva: W Per

Totalt antal observationer: 9
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2018-04-06 20:29:02 2458215.3535 9.1
Vis
ANH 2018-03-27 20:15:04 2458205.3438 9.2
Vis
ANH 2018-03-20 20:21:59 2458198.3486 9.2
Vis
ANH 2018-03-14 21:05:02 2458192.3785 9.1
Vis
ANH 2018-02-21 21:07:03 2458171.3799 9.1
Vis
ANH 2018-02-13 21:12:57 2458163.3840 9.1
Vis
ANH 2018-02-05 19:30:00 2458155.3125 9.0
Vis
ANH 2018-01-27 17:10:01 2458146.2153 9.1
Vis
ANH 2018-01-07 22:20:03 2458126.4306 8.9
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png