Ljuskurva: W Per

Totalt antal observationer: 12
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-02-11 19:42:57 2458526.3215 8.7
Vis
ANH 2018-12-28 16:58:56 2458481.2076 9.1
Vis
ANH 2018-11-17 21:32:58 2458440.3979 9.0
Vis
ANH 2018-11-02 19:30:00 2458425.3125 9.2
Vis
ANH 2018-10-15 19:43:58 2458407.3222 9.1
Vis
ANH 2018-09-25 03:18:00 2458386.6375 9.0
Vis
ANH 2018-09-01 21:49:58 2458363.4097 9.1
Vis
ANH 2018-04-06 20:29:02 2458215.3535 9.1
Vis
ANH 2018-03-27 20:15:04 2458205.3438 9.2
Vis
ANH 2018-03-20 20:21:59 2458198.3486 9.2
Vis
ANH 2018-03-14 21:05:02 2458192.3785 9.1
Vis
ANH 2018-02-21 21:07:03 2458171.3799 9.1
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Per&lastdays=365&showband=@BVRI&.png