Ljuskurva: W Ori

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
URJ 2019-03-31 20:00:00 2458574.3333 6.2
Vis
URJ 2019-02-11 19:00:00 2458526.2917 6.1
Vis
URJ 2019-01-14 19:00:00 2458498.2917 6.1
Vis
URJ 2018-12-30 21:00:00 2458483.3750 6.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Ori&lastdays=365&showband=@BVRI&.png