Ljuskurva: W Cep

Totalt antal observationer: 10
Obsid Datum JD Mag. Band
HGG 2017-04-29 23:15:00 2457873.4687  7.4
Vis
HGG 2017-04-22 21:35:00 2457866.3993  7.5
Vis
HGG 2017-04-19 20:46:00 2457863.3653  7.3
Vis
HGG 2017-03-23 20:13:00 2457836.3424  7.0
Vis
HGG 2017-03-18 20:13:00 2457831.3424  7.2
Vis
ANC 2017-01-21 17:21:00 2457775.2229  7.2
Vis
ANC 2016-12-27 17:51:00 2457750.2437  7.2
Vis
ANC 2016-12-08 18:49:00 2457731.2840  7.2
Vis
ANC 2016-09-12 18:55:00 2457644.2882  8.5
Vis
ANC 2016-09-06 19:10:00 2457638.2986  6.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png