Ljuskurva: W Cep

Totalt antal observationer: 5
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
HGG 2017-04-29 23:15:00 2457873.4687 7.4
Vis
HGG 2017-04-22 21:35:00 2457866.3993 7.5
Vis
HGG 2017-04-19 20:46:00 2457863.3653 7.3
Vis
HGG 2017-03-23 20:13:00 2457836.3424 7.0
Vis
HGG 2017-03-18 20:13:00 2457831.3424 7.2
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Cep&lastdays=365&showband=@BVRI&.png