Ljuskurva: W Aur

Totalt antal observationer: 4
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-01-11 17:21:59 2458495.2236 9.7
Vis
0.895
ANH 2018-12-28 17:47:02 2458481.2410 9.4
Vis
0.844
ANH 2018-12-18 22:24:57 2458471.4340 8.9
Vis
0.808
ANH 2018-11-17 23:12:02 2458440.4667 9.3
Vis
0.695


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=W+Aur&lastdays=365&showband=@BVRI&.png