Ljuskurva: VZ Tri

Totalt antal observationer: 18
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-03-06 20:17:31 2458184.3455 12.374
V
0.152
KTS 2018-03-03 03:17:51 2458180.6374 12.523
V
0.597
KTS 2018-01-21 20:30:46 2458140.3547 12.318
V
0.666
KTS 2018-01-12 20:04:42 2458131.3366 12.368
V
0.862
KTS 2018-01-02 23:26:35 2458121.4768 12.403
V
0.116
KTS 2017-12-27 01:27:24 2458114.5607 12.326
V
0.161
KTS 2017-12-23 01:41:13 2458110.5703 12.691
V
0.955
KTS 2017-12-14 23:28:45 2458102.4783 12.234
V
0.287
KTS 2017-12-05 23:18:40 2458093.4713 12.738
V
0.508
KTS 2017-11-16 02:31:03 2458073.6049 12.274
V
0.677
KTS 2017-11-01 03:06:02 2458058.6292 12.354
V
0.129
KTS 2017-10-21 04:40:56 2458047.6951 12.478
V
0.904
KTS 2017-10-08 02:14:38 2458034.5935 12.271
V
0.679
KTS 2017-09-23 02:30:02 2458019.6042 12.435
V
0.099
KTS 2017-09-20 02:24:51 2458016.6006 12.353
V
0.170
KTS 2017-09-13 02:09:53 2458009.5902 12.765
V
0.997
KTS 2017-09-12 03:13:23 2458008.6343 12.276
V
0.792
KTS 2017-09-06 01:57:12 2458002.5814 12.36
V
0.828


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png