Ljuskurva: VZ Tri

Totalt antal observationer: 14
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-14 08:05:42 2458436.8373 12.405
V
0.641
KTS 2018-10-15 04:17:36 2458406.6789 12.725
V
0.067
KTS 2018-09-28 10:49:52 2458389.9513 12.626
V
0.477
KTS 2018-08-30 03:51:50 2458360.6610 12.423
V
0.905
KTS 2018-08-19 03:35:34 2458349.6497 12.831
V
0.503
KTS 2018-08-09 03:55:17 2458339.6634 12.684
V
0.465
KTS 2018-03-06 20:17:31 2458184.3455 12.374
V
0.152
KTS 2018-03-03 03:17:51 2458180.6374 12.523
V
0.597
KTS 2018-01-21 20:30:46 2458140.3547 12.318
V
0.666
KTS 2018-01-12 20:04:42 2458131.3366 12.368
V
0.862
KTS 2018-01-02 23:26:35 2458121.4768 12.403
V
0.116
KTS 2017-12-27 01:27:24 2458114.5607 12.326
V
0.161
KTS 2017-12-23 01:41:13 2458110.5703 12.691
V
0.955
KTS 2017-12-14 23:28:45 2458102.4783 12.234
V
0.287


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+Tri&lastdays=365&showband=@BVRI&.png