Ljuskurva: VZ Cyg

Totalt antal observationer: 6
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-06 01:16:19 2458428.5530 9.101
V
0.766
KTS 2018-10-04 02:28:45 2458395.6033 8.593
V
0.992
KTS 2018-08-24 05:33:56 2458354.7319 9.151
V
0.590
KTS 2018-07-20 09:43:55 2458319.9055 9.141
V
0.431
KTS 2018-06-19 08:47:45 2458288.8665 8.679
V
0.050
KTS 2018-06-05 09:02:00 2458274.8764 8.834
V
0.174


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+Cyg&lastdays=365&showband=@BVRI&.png