Ljuskurva: VZ CMi

Totalt antal observationer: 21
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2018-11-29 10:47:25 2458451.9496 12.827
V
0.789
KTS 2018-11-06 07:43:06 2458428.8216 13.813
V
0.707
KTS 2018-10-26 02:18:48 2458417.5964 14.311
V
0.668
KTS 2018-10-16 02:50:38 2458407.6185 14.69
V
0.632
KTS 2018-10-11 06:10:56 2458402.7576 14.946
V
0.615
KTS 2018-08-27 05:34:39 2458357.7324 15.67
V
0.457
KTS 2018-04-21 03:20:09 2458229.6390 10.874
V
0.006
KTS 2018-03-07 01:25:49 2458184.5596 12.663
V
0.847
KTS 2018-03-07 01:25:49 2458184.5596 11.146
R
0.847
KTS 2018-03-07 01:25:49 2458184.5596 14.089
B
0.847
KTS 2018-03-03 03:47:57 2458180.6583 12.818
V
0.833
KTS 2018-02-23 02:19:32 2458172.5969 13.059
V
0.805
KTS 2018-02-08 02:55:06 2458157.6216 13.229
V
0.752
KTS 2018-01-23 01:00:46 2458141.5422 13.765
V
0.696
KTS 2018-01-15 02:00:14 2458133.5835 14.148
V
0.668
KTS 2018-01-08 08:17:22 2458126.8454 14.37
V
0.644
KTS 2018-01-01 04:13:35 2458119.6761 14.73
V
0.619
KTS 2017-12-26 02:14:38 2458113.5935 15.143
V
0.597
KTS 2017-12-20 01:55:46 2458107.5804 15.456
V
0.576
KTS 2017-12-20 01:55:46 2458107.5804 13.159
R
0.576
KTS 2017-12-20 01:55:46 2458107.5804 16.961
B
0.576


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png