Ljuskurva: VZ CMi

Totalt antal observationer: 17
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
KTS 2019-04-12 04:25:23 2458585.6843 13.916
V
0.263
HGG 2019-03-18 00:54:25 2458560.5378 12.758
V
0.174
KTS 2019-03-16 22:52:19 2458559.4530 12.785
V
0.170
KTS 2019-02-27 01:43:32 2458541.5719 11.883
V
0.107
KTS 2019-02-10 00:07:20 2458524.5051 11.117
V
0.047
KTS 2019-01-31 07:13:09 2458514.8008 10.788
V
0.013
KTS 2019-01-23 00:45:04 2458506.5313 12.157
B
0.984
KTS 2019-01-23 00:45:04 2458506.5313 10.619
V
0.984
KTS 2019-01-23 00:45:04 2458506.5313 9.575
R
0.984
KTS 2019-01-08 03:59:02 2458491.6660 10.793
V
0.932
KTS 2018-12-29 00:43:20 2458481.5301 11.244
V
0.896
KTS 2018-11-29 10:47:25 2458451.9496 12.827
V
0.792
KTS 2018-11-06 07:43:06 2458428.8216 13.813
V
0.710
KTS 2018-10-26 02:18:48 2458417.5964 14.311
V
0.671
KTS 2018-10-16 02:50:38 2458407.6185 14.69
V
0.636
KTS 2018-10-11 06:10:56 2458402.7576 14.946
V
0.618
KTS 2018-08-27 05:34:39 2458357.7324 15.67
V
0.460


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VZ+CMi&lastdays=365&showband=@BVRI&.png