Ljuskurva: VX And

Totalt antal observationer: 13
Obsid Datum           JD           Mag. Band Fas
ANH 2019-03-01 18:11:57 2458544.2583 8.0
Vis
ANH 2019-02-11 17:32:03 2458526.2306 7.9
Vis
ANH 2018-12-28 16:41:57 2458481.1958 8.0
Vis
ANH 2018-11-26 19:37:03 2458449.3174 8.4
Vis
ANH 2018-11-16 19:56:03 2458439.3306 8.1
Vis
ANH 2018-11-02 19:21:04 2458425.3063 7.9
Vis
ANH 2018-10-24 19:00:02 2458416.2917 8.0
Vis
ANH 2018-10-14 19:13:00 2458406.3007 7.7
Vis
ANH 2018-10-07 19:56:03 2458399.3306 7.7
Vis
ANH 2018-09-22 21:07:03 2458384.3799 7.7
Vis
ANH 2018-09-12 20:17:57 2458374.3458 7.3
Vis
ANH 2018-09-01 22:11:59 2458363.4250 7.7
Vis
ANH 2018-08-24 22:15:01 2458355.4271 7.7
Vis


Variabel

Tid
Visa senaste x dagarna
Visa JD
Startdatum (YYYY-MM-DD)
Slutdatum (YYYY-MM-DD)

Visa endast obsar av typen
Vis    U    B    V    TG    R    I    J   

Göm negativa observationer   

Bildformat
Bildbredd
Bildhöjd

Magnitud
Max
Min

Medelvärdespunkter
Visa medelvärde per x dagar
Visa enbart medelvärde
Linje mellan punkterna Visa felstaplar

Diverse
Markera obsar från observatör x
Visa endast observatör x
Visa inte rutnät
1=Visa som fas (0-1) : 2=Fas (0-2)
Spline-kurva med x segment. Ex: 8

Egna periodelement
Epok i JD
Period i dagar

Bildlänk: http://var.astronet.se/graph/vargraph.php?varname=VX+And&lastdays=365&showband=@BVRI&.png